Συνεισφορά στη Μελέτη Αφίδων Πατάτας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνεισφορά στη Μελέτη Αφίδων Πατάτας στην Ελλάδα (EL)
Contribution to the study of potato aphids in Greece (EN)

Panayotoy, P.C.
Katis, N.

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τα παρακάτω θέματα:1. Παρουσίαση περιστατικού ανθεκτικότητας πληθυσμού αφίδων στο εντομοκτόνο μεδαμιδοφώς, σε πατατοφυτείες του Κέντρου Σποροπαραγωγής Πατάτας Χρυσοβίτσας Γιάννινα, τον Αύγουστο του 1985. Οι φυτείες είχαν δεχθεί 3-4 ψεκασμούς σε 15-ήμερα διαστήματα. Ο πληθυσμός των αφίδων απαρτιζόταν από τα είδη Aphis frangulae Kaltenbach, Macrosiphum euphorbiae (Thomas) και Myzus persicae (Sulzer). To είδος A. frangulae συναντιόταν συχνότερα και σε μεγαλύτερους αριθμούς από τα άλλα είδη.2. Εύρεση του είδους Α. frangulac για πρώτη φορά σε φυτά πατάτας στην Ελλάδα.3. Εύρεση του είδους Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson) στις ρίζες και υπόγειους βλαστούς φυτών πατάτας ποικιλίας Sahel. Το είδος αυτό που δεν προσβάλλει καθόλου το υπέργειο τμήμα της πατάτας αναφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Προκαλεί σοβαρές άμεσες και έμμεσες ζημιές σε πατατοκαλλιέργειες. Οι άμεσες ζημιές οφείλονται στη μυζητική δραστηριότητα των αφίδων. Οι έμμεσες ζημιές οφείλονται στη μετάδοση διαφόρων ιών (π.χ. PLRV-καρούλιασμα των φύλλων της πατάτας, PVY και PVA-iot πατάτας Υ και Α κλπ.). Ο τρόπος διαχείμασης της αφίδας αυτής και ο κύκλος των ξενιστών δεν είναι ακόμα γνωστός στην Ελλάδα.4. Διενέργεια δοκιμών μεταδοτικότητας ενός στελέχους του ιού Υ της πατάτας (PVY°), που απομονώθηκε επιτόπια, με τα προαναφερόμενα είδη αφίδων. Τα είδη Α. frangulac, Μ. euphorbiae και Μ. pcrsicae μετέδιδαν τον ιό PVY0 σε ψηλά ποσοστά. Το είδος R. latysiphon επίσης μετέδιδε τον ιό όταν αντί 2 χρησιμοποιούνταν 10 άτομα ανά φυτό-δείκτη. (EL)
Four aphid species were identified in the Metsovo potato center, Greece. Rhopalosiphoninus latysiphon, infesting subterranean parts of potato, is reported for the first time in Greece, while Aphis frangulae, infesting the potato foliage, is reported for the first time on potato plants in Greece. High resistance to methamidophos was observed with the latter aphid species. Potato virus Y (PVY) was transmitted by all four species of aphids (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Rhopalosiphonicus latysiphon (EN)
Aphid resistance to insecticide (EN)
Methamidophos (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1986-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 11-14 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 11-14 (EN)

Copyright (c) 2017 P.C. Panayotoy, N. Katis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.