Τ' Ακάρεα της Οικογένειας Tenuipalpidae στην Olea europaea και Ένα Κλειδί Διαχωρισμού για τ' Ακάρεα Brevipalpus του Γένους Olea

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤ' Ακάρεα της Οικογένειας Tenuipalpidae στην Olea europaea και Ένα Κλειδί Διαχωρισμού για τ' Ακάρεα Brevipalpus του Γένους Olea (EL)
Tenuipalpid mites (Acari: Tenuipalpidae) of Olea europaea with a key to Brevipalpus from the genus Olea (EN)

Hatzinikolis, Ε.Ν.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τ' ακάρεα της οικογένειας Tenuipalpidae που έχουν ανευρεΟεί στα ελαιόδενδρα και δίνει πληροφορίες σχετικές με την εξάπλωση, ξενιστές και βιοοικολογία των. Επίσης παρουσιάζει ένα κλειδί διαχωρισμού για τα είδη Brevipalpus, που έχουν ξενιστή τα φυτά του γένους Olea. (EL)
This paper deals with the tenuipalpid mites which are associated with olive trees and an account is given of their distribution, hosts, and bio-ecology. A key is provided to the species of Brevipalpus occurring on the genus Olea. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Brevipalpus (EN)
B. chalkidicus (EN)
B. atalantae (EN)
Acari (EN)
Olea europaea (EN)
B. macedonicus (EN)
Tenuipalpidae (EN)
B. phoenicis (EN)
B. rotai (EN)
B. hellenicus (EN)
B. olearius (EN)
B. oleae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1986-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 23-27 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 23-27 (EN)

Copyright (c) 2017 Ε.Ν. Hatzinikolis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.