Το Γένος Brcvipalpus στην Ελλάδα (Acari: Tenuipalpidae)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο Γένος Brcvipalpus στην Ελλάδα (Acari: Tenuipalpidae) (EL)
The genus Brevipalpus in Greece (Acari: Tenuipalpidae) (EN)

Hatzinikolis, E.N.

Το γένος Brcvipalpus αναΟεοορείται και δίνεται ένα κλειδί για τα 18 ανευρεθέντα στην Ελλάδα είδη, με σχεδίαση των νυμφικών σταδίων. Δώδεκα είδη έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα: Β. atalantac (Hatzinikolis), Β. californiens (Banks), Β. chalkidicus (Hatzinikolis), Β. hellenicus (Hatzinikolis), B. Icwisi McGregor, B. macedonicus (Hatzinikolis). B. obovatus Donnadieu, B. oleae Baker, B. oloearius Saved, B. olivicola (Pcgazzano and Castagnoli), Β. phoenicis (Geijskes), B. russulus (Boisduval). Έξι είδη αναφέρονται τώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Β. cuneatus (Canestrini and Fanzago), Β. essigi Baker, Β. lilium Baker, B. mallorquensis Pritchard and Baker, B. p/n/Baker and B. sayedi Baker. Δίνονται στοιχεία της παγκόσμιας εξάπλωσης και ξενιστών των παραπάνω ακάρεων. Επίσης παρουσιάζεται η οικονομική σημασία κάθε είδους ακάρεος για την Ελλάδα. (EL)
The genus Brevipalpus from Greece is revised and a key to 18 species is provided, with illustrations of the nymphs. Twelve species were formerly recorded: B. atalantae (Hatzinikolis), B. californicus (Banks), B. chalkidicus (Hatzinikolis), B. hellenicus (Hatzinikolis and Kolovos), B. lewisi McGregor, B. macedonicus (Hatzinikolis), B. obovatus Donnadieu, B. oicac Baker, B. olearius Sayed, B. olivicola (Pegazzano and Castagnoli), B. phoenicis (Geijskes) and B. russulus (Boisduval). The following six species are now recorded for the first time from Greece: B. cuneatus (Canestrini and Fanzago), B. essigi Baker, B. filium Baker, B. mallorquensis Pritchard and Baker, B. pini Baker and B. sayedi Baker. A review of hosts, distribution and economic importance is presented for each species. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

B. chalkidicus (EN)
B. lewisi (EN)
B. lilium (EN)
B. atalantae (EN)
Tenuipalpidae (EN)
B. hellenicus (EN)
B. californicus (EN)
B. mallorquensis (EN)
Brevipalpus in Greece (EN)
B. obovatus (EN)
B. oleae (EN)
Brevipalpus (EN)
B. olivicola (EN)
Acari (EN)
B. macedonicus (EN)
B. cuneatus (EN)
B. olearius (EN)
B. essigi (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1986-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 37-48 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 37-48 (EN)

Copyright (c) 2017 E.N. Hatzinikolis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.