Επίδραση του Μεγέθους, Χρώματος και Υψους Ανάρτησης της Παγίδας Φερομόνης με Κόλλα στις Συλλήψεις του Δάκου της Ελιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση του Μεγέθους, Χρώματος και Υψους Ανάρτησης της Παγίδας Φερομόνης με Κόλλα στις Συλλήψεις του Δάκου της Ελιάς (EL)
Effect of size, color and height of pheromone baited sticky traps on captures of Dacus oleae flies (EN)

Haniotakis, G.E.

Το μέγεθος της παγίδας φερομόνης με κόλλα δεν έχει επίδραση στις συλλήψεις δάκου όταν η πυκνότητα του πληθυσμού του εντόμου είναι χαμηλή. Σε περιπτώσεις όμως υψηλών δακοπληθυσμών ο αριθμός των συλλαμθανομένων εντόμων αυξάνεται με την αύξηση της επιφάνειας της παγίδας. Το χρώμα της παγίδας φερομόνης δεν έχει επίδραση στις συλλήψεις δάκων σε περιόδους υψηλής δραστικότητας της φερομόνης, που συμπίπτουν με τις περιόδους υψηλής αναπαραγωγικής δραστηριότητας του εντόμου. Σε περιόδους μειωμένης δραστικότητας της φερομόνης, είτε λόγω χαμηλών θερμοκρασιών κατά τις ώρες δράσεως των παγίδων (σούρουπο), είτε λόγω μειωμένης αναπαραγωγικής δραστηριότητας του εντόμου, οι παγίδες κίτρινου χρώματος συλλαμβάνουν περισσότερα έντομα από τις παγίδες λευκού χρώματος. Το ύψος της παγίδας φερομόνης εντός του φυλλώματος του δέντρου δεν έχει επίδραση στις συλλήψεις. (EL)
The size of sticky pheromone traps has no effect on Dacus οleae catches when insect population densities are low. At high population densities trap catches increase with surface area. There were no differences in the numbers of D. οleae caught on yellow and white pheromone traps in periods of high pheromone effectiveness, which coincide with periods of high insect reproductive activity. During periods of reduced pheromone effectiveness, due either to low temperatures at the time of pheromone activity (dusk) or reduced insect reproductive activity, traps of yellow hues tend to capture more insects than traps of white color. The height at which pheromone traps are located inside the tree canopy has no effect on catches of D. οleae. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive fruit fly (EN)
pheromone traps (EN)
sex attractants (EN)
sticky traps (EN)
Dacus oleae (EN)
trapping (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1986-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 55-61 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 4 (1986); 55-61 (EN)

Copyright (c) 2017 G.E. Haniotakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.