Επίδραση Συνδυασμού Προσελκυστικών Φύλου και Τροφής στην Ίδια Παγίδα στις Συλλήψεις Εντόμων Δάκου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση Συνδυασμού Προσελκυστικών Φύλου και Τροφής στην Ίδια Παγίδα στις Συλλήψεις Εντόμων Δάκου (EL)
Effect of Combining Food and Sex Attractants on the Capture of Dacus oleae Flies (EN)

Vassiliou-Waite, Α.
Haniotakis, G.E.

Προσελκυστικά φύλου, τα πιο ισχυρά προσελκυστικά για τα αρσενικά έντομα του δάκου της ελιάς, και αμμωνία, ένα από τα πιο ισχυρά προσελκυστικά για τα θηλυκά του ίδιου εντόμου που έχομε στη διάθεση μας σήμερα, συνδυάστηκαν στην ίδια παγίδα. Ο συνδυασμός αυτός είχε σαν αποτέλεσμα την κατά μέσο όρο αύξηση των συλλήψεων θηλυκών εντόμων, σε σύγκριση με τις συλλήψειςτων παγίδων αμμωνίας, αλλά τη μείωση των συλλήψεων αρσενικών, σε σύγκριση με τις συλλήψεις των παγίδων προσελκυστικών φύλου. Αποκλίσεις από το αποτέλεσμα αυτό παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους οι οποίες οφείλονται στην επικράτηση διαφορετικών φυσικών και βιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τη δράση των προσελκυστικών φύλου. Με βάση πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος χημικής επικοινωνίας των δύο φύλων του δάκου δίδονται εξηγήσεις για τα αποτελέσματα αυτά. (EL)
Sex pheromonal compounds i.e. the most potent male attractants, and ammonia, one of the most potent female attractants available today for Dacus oleae (Gmelin), were combined on the same trap. This combination resulted in an overall increase of female captures as compared to those of ammonia alone, but a decrease of male captures as compared to those of pheromone alone. Deviations from this overall effect were observed during certain periods of the year and are caused by varying environmental and biological factors which influence insect response to pheromones. Explanations for these results based on recent findings concerning the pheromone system of D. oleae are presented here. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive fruit fly (EN)
Traps (EN)
Sex attractants (EN)
Sex pheromones (EN)
Dacus oleae (EN)
Food attractants (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1987-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 5 (1987); 27-33 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 5 (1987); 27-33 (EN)

Copyright (c) 2017 G.E. Haniotakis, Α. Vassiliou-Waite (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.