Πτήση των Αρσενικών και Εμφάνιση των Κινητών Προνυμφών του Quadraspidiotus perniciosus σε Οπωρώνες της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠτήση των Αρσενικών και Εμφάνιση των Κινητών Προνυμφών του Quadraspidiotus perniciosus σε Οπωρώνες της Βόρειας Ελλάδας (EL)
Flight of San Jose scale, Quadraspidiotus perniciosus males and time of crawler appearance in orchards of northern Greece (EN)

Kyparissoudas, D.S.

Μελέτες που έγιναν από το 1984 μέχρι το 1987 με παγίδες φερομόνης σε οπωρώνες ροδακινιάς και νεκταρινιάς της Κεντρικής Μακεδονίας έδειξαν ότι στις όψιμες περιοχές (Ράχη) υπάρχουν κάθε  χρόνο τρεις περίοδοι (Μάιος, Ιούλιος Αύγουστος, Σεπτέμβριος-Οκτώθριος) πτήσης των αρσενικών του Quadraspidiotus perniciosus Comstock, ενώ στις πρώιμες περιοχές (Νάουσσα) υπάρχουν τρεις περίοδοι (μέσα Απριλίου-Μάιος, μέσα Ιουνίου-Ιούλιος, Αύγουστος-μέσα Σεπτεμβρίου) και μία τέταρτη μερική (τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Νοεμβρίου). Στις πρώιμες περιοχές οι τρεις πρώτες πτήσεις συσχετίζονται με την ύπαρξη τριών περιόδων (τέλος Μαίου-αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου-Αύγουστος, Σεπτέμθριος-Οκτώβριος) εμφάνισης των κινητών μορφών του κοκκοειδούς, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με τη χρήση κολλητικών-παγίδων ταινιών, ενώ η τέταρτη μερική πτήση συσχετίζεται με μία αντίστοιχη περίοδο εμφάνισης κινητών μορφών κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, μόνο όμως σε χρονιές που κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη τους. Οι παγίδες φερομόνης και οι κολλητικές-ταινίες παγίδες φαίνεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέθοδος για τη μελέτη της βιολογίας του Q. perniciosus στις κλιματικές συνθήκες της Βόρειας Ελλάδας. (EL)
The seasonal flight of San Jose scale (SJS), Quadraspidiotus perniciosus Comstock, males was studied during 1984-1987 in peach and nectarine orchards, under two different climatic conditions in Central Macedonia (Northern Greece), using sex pheromone traps. In late-season regions there were three periods of male flight activity (May, July-August, September – October), while in early-season regions there was also a partial fourth one (mid April-May, mid June-July. August – mid September and late September – early November). In the latter regions these flights can be correlated with the appearance of the scale crawlers during three periods (late May – early July, mid July – August, September – October) and a partial fourth one (November) in milder years, as determined using the sticky-tape trap technique. Pheromone traps and sticky-tape traps can be used for the study of phenology of San Jose scale, under conditions prevailing in Northern Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Sticky-tape traps (EN)
Pheromone traps (EN)
Quadraspidiotus perniciosus (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1987-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 5 (1987); 75-80 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 5 (1987); 75-80 (EN)

Copyright (c) 2017 D.S. Kyparissoudas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.