Μερικές Ενζυμικές Δράσεις που Καταγράφηκαν στο Αβγό και στο Πεπτικό Σύστημα του Δάκου της Ελιάς, Dacus oleae

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜερικές Ενζυμικές Δράσεις που Καταγράφηκαν στο Αβγό και στο Πεπτικό Σύστημα του Δάκου της Ελιάς, Dacus oleae (EL)
Some enzymatic activities registered in eggs and gut tissues of the olive fruit fly, Dacus oleae (Gmelin) (EN)

Stamopoulos, D. C.

Σε αβγά, προνύμφες και τέλεια του Dacus oleae εξετάσθηκαν δεκαεννέα ενζυμικές δράσεις,με τη μέθοδο ΑΡΙ-ΖΥΜ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα αβγά οι τιμές που καταγράφηκανήταν πολύ χαμηλότερες από αυτές των τελείων ή των προνυμφών. Στις τελευταίες, οιενζυμικές δράσεις αυξάνουν προοδευτικά με την αύξηση του σταδίου. Η μη λήψη τροφήςαπό τις νεαρές προνύμφες φαίνεται να προκαλεί μείωση της δράσης ορισμένων ενζύμων(αλκαλική φωσφατάση, εστεράσες, αμινοπεπτιδάσες), ενώ δεν παρατηρείται κάτι ανάλογοστα τέλεια. Η χορήγηση στρεπτομυκίνης σε τέλεια, με σκοπό τη λήψη «αποσυμβιοτικών»ατόμων δε δείχνει να έχει μια ξεκάθαρη επίδραση στις ενζυμικές δράσεις των διαφόρωνσταδίων του εντόμου. Παρ' όλο που οι ενζυμικές δράσεις που εξετάσθηκαν δεν είναι και οιμόνες που απαντώνται στο πεπτικό σύστημα του εντόμου, δεν φαίνεται να υπάρχει σεπολλές περιπτώσεις κάποια αντιστοιχία μεταξύ του ενζυμικού «οπλισμού» των προνυμφώνκαι αυτού των τελείων, πιθανώς λόγω της διαφορετικής σύνθεσης της τροφής σεαπαραίτητες θρεπτικές ουσίες όπως π.χ. αμινοξέα, πρωτεΐνες και λιπίδια. (EL)
Nineteen enzymatic activities of eggs, gut tissues of larvae and adults of Dacus oleae have been determined using the API-ZYM micromethod. The enzymatic activities of eggs were much weaker than those of larval or adult guts. The activities increased progressively to the L2 and L3. The lack of feeding caused a reduction of certain activities in larvae (alkaline phosphatase, esterases, aminopeptidases) but not in adults. The addition of streptomycin to the food of adults, to obtain “aposymbiotic” individuals, did not have a clear effect on the activities of the insect’s various stages. Although the enzymes studied were not the only ones that occur in the insect’s gut tissues, it seems that there are few similarities between the enzymatic system of larvae and that of adults, most probably because of the different content of the two diets in essential nutrients such as amino acids, proteins, and lipids. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive fruit fly (EN)
Dacus oleae enzymatic activities (EN)
Dacus oleae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1988-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 6 (1988); 23-27 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 6 (1988); 23-27 (EN)

Copyright (c) 2017 C. Stamopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.