Βacterial flora isolated from the oesophageal bulb of the olive fruit fly Dacus oleae (Gmelin)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1988 (EN)
Μικροβιακή Χλωρίδα που Απομονώθηκε από την Οισοφαγική Κύστη του Δάκου της Ελιάς, Dacus oleae (EL)
Βacterial flora isolated from the oesophageal bulb of the olive fruit fly Dacus oleae (Gmelin) (EN)

Tzanetakis, Ν. Μ.
Stamopoulos, D. C.

Από την οισοφαγική κύστη τελείων του Dacus oleae απομονώθηκαν 28 στελέχη διαφόρων βακτηρίων. Από αυτά, έξι ήσαν Gram-αρνητικά και ταυτοποιήθηκαν ως Pseudomonas mendecina, Moraxella nonliquefasciens (2), Alcaligenes sp., Enterobacter cloacae (2) και 22 Gram-θετικά τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως Kurthia sp.. Staphylococcus subgroup VI, Micrococcus roseus. Bacillus pumilus, B. licheniformis (3) και Β. subtilis (15). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κανένα από τα παραπάνω βακτήρια δεν απαντάται σταθερά στην οισοφαγική κύστη, πράγμα που μας οδηγεί στην υπόθεση ότι η μικροβιακή χλωρίδα του Δάκου εξαρτάται από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκφράζεται επίσης η άποψη, ότι η παρουσία των μικροοργανισμών αυτών πέρα από κάποιο συμβιοτικό ρόλο που μπορεί να παίζει, είναι δυνατόν να χρησιμεύει και ως πρόσθετη πηγή τροφής για το έντομο. (EL)
In a study of the bacterial flora occurring in the adults of the olive fruit fly, Dacus oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae), oesophageal diverticulum, a total of 28 strains were obtained. Six of them were Gram – negative and identified as Pseudomonas niendocina, Morarella nonliquefasciens (2), Alcaligenes sp., Enterobacter cloacae (2) and 22 Gram-positive classified as Kurthia sp., Staphylococcus subgroup VI, Micrococcus roseus, Bacillus pumilus, B. licheniformis (3) and B. subtilis(15). None of the above bacteria are strictly fixed and constantly present in the oesophageal diverticulum, suggesting that the bacterial flora associated with D. oleae depends on environmental factors, and could be used as a nutrient source for the insect apart from its possible other symbiotic role. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive fruit fly (EN)
Dacus oleae bacterial flora (EN)
Dacus oleae (EN)


Entomologia Hellenica

English

1988-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 6 (1988); 43-48 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 6 (1988); 43-48 (EN)

Copyright (c) 2017 C. Stamopoulos, Ν. Μ. Tzanetakis (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)