Καταπολέμηση του Εντόμου Cydia molesta (Busck) με τη Συνθετική Φερομόνη Isomate-M σε Οπωρώνες Ροδακινιάς της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαταπολέμηση του Εντόμου Cydia molesta (Busck) με τη Συνθετική Φερομόνη Isomate-M σε Οπωρώνες Ροδακινιάς της Βόρειας Ελλάδας (EL)
Control of Cydia molesta (Busck) by mating disruption using Isomate-M pheromone dispensers in Northern Greece (EN)

Kyparissoudas, D. S.

Το 1986 και 1987 διενεργήθηκαν δοκιμές για την καταπολέμηση της καρποκάψας της ροδακινιάς (Cydia molesta Busck) σε ροδακινεώνες της Β. Ελλάδας με τη μέθοδο παρεμπόδισης της συνάντησης των δύο φύλων ή σύγχυσης του αρσενικού. Χρησιμοποιήθηκε η συνθετική φερομόνη Isomate-M στη δόση 7,525 g ανά στρέμμα και εφαρμογή. Με μία ή δύο εφαρμογές ανά περίοδο (Απρίλιο Σεπτέμβριο), η παρεμπόδιση των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, σε όλες τις δοκιμές, ήταν του επιπέδου 100%, ενώ η προσβολή στους καρπούς κυμάνθηκε μεταξύ 0,1-2,0%, έναντι 0,3-2,4% των αντίστοιχων ψεκαζόμενων οπωρώνων. Σε τμήματα των ψεκαζόμενων οπωρώνων που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες,η προσβολή στους καρπούς κυμάνθηκε από 6-17%. Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα και μάλιστα σε σχετικά μικρούς από απόψεως μεγέθους οπωρώνες, φαίνεται να ανοίγουν νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση του επιζήμιου αυτού εχθρού των ροδάκινων με βιολογικά μέσα, στις συνθήκες της Β. Ελλάδας. (EL)
Trials were carried out in 1986 and 1987 with the mating disruption method for the control of oriental fruit moth (Cydia molesta Busck) in peaches of Northern Greece. One or two applications during April-September of the synthetic pheromone lsomate-M, at a rate of 1,000 units per ha, resulted in a 100% prevention of captures in pheromone traps in all trials, with fruit damage ranging from 0.1-2.0%. Damage in the conventionally sprayed treatments was 0.3-2.4% while infestation in the unsprayed plots reached 6-17%. The encouraging results, especially when taking into account the relatively small size of the orchards, opens opportunities for the integrated control of this peach insect pest under the condi­tions of Northern Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Isomate-M (EN)
Mating disruption (EN)
Cydia molesta (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1989-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 3-6 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 3-6 (EN)

Copyright (c) 2017 S. Kyparissoudas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.