Ταυτόχρονη Καταπολέμηση των Εντόμων Cydia molesta (Busck) και Anarsia lineatella (Zell) σε Οπωρώνες Ροδακινιάς της Βόρειας Ελλάδας με Φερομόνες και Εντομοκτόνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤαυτόχρονη Καταπολέμηση των Εντόμων Cydia molesta (Busck) και Anarsia lineatella (Zell) σε Οπωρώνες Ροδακινιάς της Βόρειας Ελλάδας με Φερομόνες και Εντομοκτόνα (EL)
Simultaneous control of Cydia molesta and Anarsia lineatella in peach orchards of Northern Greece by combining mating disruption and insecticide treatments (EN)

Kyparissoudas, D. S.

Σε δύο οπωρώνες ροδακινιάς, με ποικιλίες Junegold, στις περιοχές Βελβεντού-Κοζάνης και Νάουσας το 1987 και 1988 έγιναν δοκιμές για την ταυτόχρονη καταπολέμηση των εντόμων Cydia molesta (Busck) και Anarsia lineatella (Zell), με τη μέθοδο "Mating Disruption" (παρεμπόδιση της συνάντησης των δύο φύλων ή σύγχυσης των αρσενικών) και τη χρησιμοποίηση εντομοκτόνων. Χρησιμοποιήθηκε η συνθετική φερομόνη Isomate-M εναντίον της C. molesta και τα εντομοκτόνα hexaflumuron και fluvalinate εναντίον της Λ. lineatella. Με μία εφαρμογή του Isomate-M (δόση 100 dispensers ή 7,525 g/στρέμμα) στις αρχές Απριλίου, πριν την εμφάνιση των ενηλίκων της C. molesta, και με μία του ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων hexaflumuron (δόση 200 ml προϊόντος/hl) ή με δύο του fluvalinate (δόση 60 ml προϊόντος/hl) κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, η προσβολή των καρπών ανά δέντρο στους οπωρώνες των δοκιμών κυμάνθηκε μεταξύ 1,0-3,6%, έναντι 1,4-3,0% αντίστοιχων οπωρώνων που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες και δέχθηκαν κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου τέσσερις επεμβάσεις με το εντομοκτόνο phosalone (δόση 200 g σκευάσματος/hl). Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα φαίνεται να ανοίγουν νέες προοπτικές για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των δύο αυτών επιζήμιων εχθρών των ροδάκινων με συνδυασμό βιοτεχνολογικών (φερομόνες, ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων) και χημικών μέσων, στις συνθήκες της Βόρειας Ελλάδας. (EL)
Trials were carried out in 1987 and 1988 on the combined control of oriental fruit moth (OFM), Cydia molesta (Busck), and peach twig borer (PTB), Anarsia lineatella (Zell), in peach orchards in Northern Greece with Isomate-M pheromone dispensers (mating disruption technique) and insecticides against OFM and PTB, respectively. One application of the Isomate-M at a rate of 1,000 units per ha, and one application of the insect growth inhibitor (IGI) hexaflumuron 5 EC (200 ml f.p,/hl) or two sprays of fluvalinate 25 AF (60 ml f.p./hl) during June provided satisfactory control of OFM and PTB. Total damage per tree in the trials reached 1.0-3.6%, versus 1.4-3.0% in the conventionally sprayed orchards, while in unsprayed control blocks it was 14.4-23k. These encouraging results open possibilities for the combined control of these peach insects in Northern Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Isomate-M (EN)
Hexaflumuron (EN)
Fluvalinate (EN)
Anarsia lineatella (EN)
Mating disruption (EN)
Cydia molesta (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1989-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 13-16 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 13-16 (EN)

Copyright (c) 2017 S. Kyparissoudas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.