Πειράματα Εξειδίκευσης ως προς τα Φυτά-Ξενιστές του Ακάρεως Aceria centaureae Nalepa (Acarina: Eriophyidae), Υποψήφιου για τη Βιολογική Καταπολέμηση του Ζιζανίου Centaurea diffusa De Lamarck (Compositae

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠειράματα Εξειδίκευσης ως προς τα Φυτά-Ξενιστές του Ακάρεως Aceria centaureae Nalepa (Acarina: Eriophyidae), Υποψήφιου για τη Βιολογική Καταπολέμηση του Ζιζανίου Centaurea diffusa De Lamarck (Compositae (EL)
Host specificity of Aceria centaureae (Nalepa), a candidate for biological control of Centaurea dίffusa De Lamarck (EN)

Katsouannos, Β. Ι.
Sobhian, R.
Kashefi, J.

Κατά τη διάρκεια των ετών 1985 και 1986 έγιναν πειράματα υπαίθρου με το άκαρι Acerea centaureae το οποίο προκαλεί κηκίδες (στα φύλλα κυρίως) του φυτού Centaurea diffusa.Προσβεβλημένα από το άκαρι τμήματα του φυτού C. diffusa τέθηκαν σε επαφή με πειραματικά φυτά ορισμένων ειδών που βρίσκονταν σε κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης. Ακολούθησαν περιοδικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση ύπαρξης προσβολής από το άκαρι στα πειραματικά φυτά. Παρατηρήθηκε δημιουργία κηκίδων σε όλα τα πειραματικά φυτάίΓ. diffusa είτε αυτά ήταν ελληνικής είτε βορειοαμερικανικής προέλευσης, καθώς και σε μερικά από τα πειραματικά φυτά του είδους Centaurea solstitialis L. Καμία κηκίδα ή άλλο σύμπτωμα προσβολής από το άκαρι δεν παρατηρήθηκε στα άλλα πειραματικά είδη φυτών τα οποία ήταν τα ακόλουθα: Carthamus tinctorius L., Circium creticum (De Lamarck) D'Urvilleελληνικής προέλευσης και έξι (6) είδη του γένους Cirsium βορειοαμερικανικήςπροέλευσης (Η.Π.Α.), τα: cymosum (Greene) Howell, occidentale (Nutt) Jeps,pastrris Howell, andersonii (Gray) Petrak, brevistylum Crong, και undulatum (Nutt.) Spreng.Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι πιθανότατα το άκαρι Aceria centaureae είναι μάλλον ολιγοφάγο είδος το οποίο προσβάλλει μόνον ορισμένα ζιζάνια του είδους Centaurea και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως υποψήφιο είδος για τη βιολογική καταπολέμηση του C. diffusa στις Η.Π.Α. και στον Καναδά. (EL)
Filed collected rosettes or twigs of Centaurea diffusa De Lamarck, infested by the gall mite Aceria centaureae, were fixed onto appropriately grown and planted test plants of ten different species in the area of Thessaloniki, Greece, in 1985 and 1986. The test plants were inspected for presence of galls and mites a few to several days after their contact with the infested twigs. Gall formation occurred on all of the Centaurea diffusa test plants, either of Greek or U.S. origin, and on some of the Centaurea solstitialis, L. test plants. No galls or other mite damage could be found on the other test plants, which were Carthamus tinctorius L. (safflower), Cirsiton creticion (De Lamarck) D’Urville, of local origin and six Cirsium species of U.S. origin, i.e. cymosum (Greene) J. T. Howell, occidentals (Nutt) Jeps., pastoris Howell, andersonii (Gray) Petrak, brevistylum Crong; and undulation (Nutt.) Spreng. These results suggest that A. centaureae most probably has a very restricted host plant range, feeding only on weedy Centaurea spp. Thus the mite should be considered as a possible candidate for biological control of diffuse knapweed in the U.S.A. and Canada. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Gall mite (EN)
Diffuse Knapweed (EN)
Weeds (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1989-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 27-30 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 27-30 (EN)

Copyright (c) 2017 R. Sobhian, Β. Ι. Katsouannos, J. Kashefi (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.