Καταπολέμηση Εχθρών των Οπωροφόρων και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας με το Hexaflumuron στη Β. Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαταπολέμηση Εχθρών των Οπωροφόρων και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας με το Hexaflumuron στη Β. Ελλάδα (EL)
Control of insect pests on fruit and field crops with hexaflumuron in North Greece (EN)

Elia, Τ. Κ
Komblas, Κ. Ν.
Lysandrou, M.
Tsakonas, P.

Πειράματα έγιναν με το hexaflumuron κατά εχθρών της μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, πατάτας και του καλαμποκιού. Στη μηλιά χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα προκαθορισμένων ψεκασμών για τη σύγχρονη καταπολέμηση της καρποκάψας, Cydia pomonella (L.), των φυλλορυκτών, Phyllonorycter blancardella (Fabr.), Ρ. corylifoliella (Hbn.), και Leucoptera scitella (Zell.) και του φυλλοδέτη Adoxophyes orana (F.v. Roslerstamm). Κατά της ψύλλας της αχλαδιάς Cacopsyllu pyri L., του βλαστορύκτη της ροδακινιάς, Anarsia lineatella Zell. και της καρποκάψας της ροδακινιάς, Grapholitha molesta (Busck) τα πειράματα έγιναν για να προσδιορισθεί η αποτελεσματικότητα και ο χρόνος εφαρμογής, ενώ οι δοκιμές εναντίον του δορυφόρου της πατάτας, Lepiinotarsa decemlineata (Say) και του εντόμου του καλαμποκιού Sesamia nonagrioides Lef. έγιναν μόνο για αποτελεσματικότητα.To hexaflumuron υπόσχεται να είναι ένα εντομοκτόνο με εξαιρετικά καλή αποτελεσματικότητα αφού στα πειράματα ήταν τουλάχιστον τόσο καλό όσο τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα, το amitraz και οι βενζοϋλοφαινυλικές ουρίες (BPU) που εδοκιμάσθηκαν. Με λιγότερους ψεκασμούς έδωσε συνδυασμένη καταπολέμηση εχθρών της μηλιάς για όλη τη θερινή περίοδο. Είναι μια νέα βενζοϋλοφαινυλουρία, μικρής τοξικότητας στα θηλαστικά, τα ωφέλιμα παράσιτα και τα αρπακτικά των εντόμων και ταιριάζει σε προγράμματα ολοκληρωμένηςκαταπολέμησης. Το hexaflumuron δεν είχε καμμιά επίδραση στα ακμαία του αρπακτικού Coccinella septempunctata L. στη δοκιμή της πατάτας. Οι ψεκασμοί πρέπει να αρχίζουν στην αρχή της ωοτοκίας για τους εχθρούς που προκαλούν ζημιές στο φρούτο και στο στάδιο του αυγού ή της προνύμφης-νύμφης για τους εχθρούς που προκαλούν ζημιές στο φύλλωμα. Οι ψεκασμοί πρέπει να καλύπτουν πλήρως τα φρούτα και το φύλλωμα. (EL)
Experiments with hexaflumuron have been made against pests on apples, pears, peaches, potatoes and maize. On apples a predefined spray program was used for the combined control of Cydia pomonella (L) (Lepidoptera: Tortricidae), Phyllonorycter blancardella. (Fabr.) (Lepidoptera: Gracillariidae), P. corylifoliella (Hbn) (Lepidoptera: Gracillariidae), Leucoptera scitella (Zell.) (Lepidoptera: Lyonetiidae) and Adoxophyes orana (F.v. Roslerstamm) (Lepidoptera: Tortricidae). Sprays started when C. pomonella adults appeared and were continued every 2, 3 and 4 weeks. Against Cacopsylla pyri L. (Homoptera: Psyllidae), Anarsia lineatella Zell. (Lepidoptera: Gelechiidae) and Grapholitha molesta (Busck) (Lepidoptera: Tortricidae), trials were made to define efficacy and timing, while trials on Leptinotarsa decendineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) and Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) were only for efficacy. Hexaflumuron promised to be an excellent insecticide since it was at least as good as organophosphate standards, amitraz and the benzoylphenyl ureas (BPU) tested. With fewer sprays it gave seasonal and combined control on apple pests. It is a new BPU insecticide with low mammalian toxicity and fits IPM programs, since its toxicity to predators and parasites is low. Hexaflumuron had no effect on adults of the predator Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinelidae) in the potato trial. Sprays must start at the beginning of the oviposition of fruit damaging pests and at the egg or early larva-nymph stage of the foliage damaging pests. The spray must fully cover fruit and foliage. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Hexaflumuron (EN)
Insecticide (EN)
Fruit (EN)
Field crops (EN)
Benzoylphenyl urea (EN)
Chitin inhibitor (EN)
Integrated pest management (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1989-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 35-41 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 35-41 (EN)

Copyright (c) 2017 Κ. Ν. Komblas, P. Tsakonas, M. Lysandrou, Τ. Κ Elia (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.