Επίδραση του Methoprene στο Βάρος Προνύμφης και Κουκουλιού, Μήκος Ωοσωλήνα, Αριθμό Αυγών και Γονιμότητα του Μεταξοσκώληκα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση του Methoprene στο Βάρος Προνύμφης και Κουκουλιού, Μήκος Ωοσωλήνα, Αριθμό Αυγών και Γονιμότητα του Μεταξοσκώληκα (EL)
Effect of Methoprene on larval and cocoon weight, ovariole length, egg number and fecundity of Bombyx mori L (EN)

Magadum, S.B.
Hooli, Μ.Α.
Magdum, V.B.

Μελετήθηκε η επίδραση του Methoprene στο βάρος προνύμφης και κουκουλιού, μήκος ωοσωλήνα,αριθμό αυγών και γονιμότητα του Bombyx mori L. (Polyvoltine Pure Mysore Breed).Από τις διάφορες δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν, η επανειλημμένη εφαρμογή 2.75 μg/ml Methopreneστις 36 ώρες 3ου, 4ου και 5ου σταδίου προνύμφης είχε σαν αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικήαύξηση του: βάρους προνύμφης και κουκουλιού, μήκους ωοσωλήνα, αριθμού ωοκυττάρωνωοσωλήνα και γονιμότητας σε σύγκριση με το μάρτυρα. (EL)
The effect of Methoprene on larval and cocoon weight, ovariole length, egg number and fecundity of BombYx mori (Polyvoltine Pure Mysore breed) was stu­died. Methoprene at 2.75,4.0 and 8.0 pg!ml dilutions was topically applied/sprayed on silkworm larvae repeatedly at 36h in 3rd, 4th and 5th stadium, at 48h in 4th and 5th stadium and singly at 72h in 5th stadium. Of the various dosages used, the repeated applications of 2.75 pg/ml at 36h in 3rd, 4th and 5th stadium of silkworm larvae resulted in significant increase in larval weight, cocoon weight, ovariole length, ovariole egg number and fecundity when compared to untreated controls. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Methoprene (EN)
Bombyx mori (EN)
Silkworm (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1990-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 37-40 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 37-40 (EN)

Copyright (c) 2017 S.B. Magadum, Μ.Α. Hooli, V.B. Magdum (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.