Εποχιακή Διακύμανση των Πληθυσμών των Ειδών Acyrthosiphon pisum (Harris) και Therioaphis trifolii (Monell) σε Μηδική στην Κεντρική Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕποχιακή Διακύμανση των Πληθυσμών των Ειδών Acyrthosiphon pisum (Harris) και Therioaphis trifolii (Monell) σε Μηδική στην Κεντρική Ελλάδα (EL)
Seasonal abundance of Acyrthosiphon pisum (Harris) (Homoptera: Aphididae) and Therioaphis trifolii (Monell) (Homoptera: Gallaphididae) on lucerne in Central Greece (EN)

Polatsidis, CH. Ρ.
Lykouressis, D. P.

Τα είδη Acyrthosiphon pisum (Harris) και Therioaphis trifolii (Monell) βρέθηκαν να έχουν τους μεγαλύτερουςπληθυσμούς σε μηδικεώνα στην Κωπαΐδα Βοιωτίας στην παρούσα μελέτη, η οποίαδιήρκεσε από τον Απρίλιο 1984 έως τον Νοέμβριο 1986, όταν η καλλιέργεια καταστράφηκε.Το/1, pisum παρουσίασε δύο πληθυσμιακά μέγιστα κατά τη διάρκεια του έτους. Το πρώτο παρατηρήθηκεΑπρίλιο-Μάιο και το δεύτερο κατά το Νοέμβριο. Μικροί πληθυσμοί ή ακόμα καιμηδενικοί βρέθηκαν κατά τις περιόδους από Ιούνιο έως μέσα Οκτωβρίου και από Δεκέμβριο έωςΜάρτιο. Οι διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους συμφωνούν βασικάμε την επίδραση των επικρατουσών θερμοκρασιών στην περιοχή, πάνω στο ρυθμό ανάπτυξηςκαι αναπαραγωγής του είδους αυτού. Το Τ. trifolii παρουσίασε επίσης δύο πληθυσμιακά μέγιστα,το πρώτο κατά τον Ιούλιο και το δεύτερο από μέσα Σεπτεμβρίου έως μέσα Οκτο>βρίου. Τοπρώτο ήταν υψηλότερο από το δεύτερο. Η απότομη μείωση του πληθυσμού που παρατηρήθηκεστην αρχή του Αυγούστου και διήρκεσε έως τα μέσα Σεπτεμβρίου δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμαμη ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών, αλλά πιθανώς των φυσικών εχθρών ή και άλλων περιοριστικώνγια τον πληθυσμό παραγόντων. Ο πληθυσμός ήταν μηδενικός από το Δεκέμβριοέως το Μάρτιο, ενώ κρατήθηκε σε χαμηλά επίπεδα από τον Απρίλιο έως τα μέσα Ιουνίου και απόμέσα Οκτωβρίου έως τέλος Νοεμβρίου. (EL)
Acyrthosiphon pisum (Harris) and Therioaphis trifolii (Monell) were the most abundant aphid species on lucerne at Kopais, Co. Boiotia in central Greece from April 1984 to November 1986. Population fluctuations for A. pisum showed two peaks, the first during April-May and the second in November. Low numbers or zero were found during summer and till mid October as well as during winter and March. The abundance of this species during the year agrees generally with the effects of prevailing temperatures in the region on aphid development and reproduction. T. trifolii also showed two population peaks but at different periods. The first occurred in July and the second from mid September to mid October. The first peak was higher than the second. The sharp decline in population densities that occurred in early August and lasted till mid September is not accounted for by adverse climatic conditions, but natural enemies and/or other limiting factors are possibly respon­sible for that population reduction. Numbers were zero from December till March, while they kept at low levels during the rest of spring and part of June as well as from mid October till the end of November. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Therioaphis trifolii (EN)
Lucerne (EN)
Acyrthosiphon pisum (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1990-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 41-46 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 41-46 (EN)

Copyright (c) 2017 D.P. Lykouressis, CH. Ρ. Polatsidis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.