Δυναμική του Πληθυσμού του Saissetia oleae. Ι. Εκτιμήσεις Πληθυσμού και Θνησιμότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική του Πληθυσμού του Saissetia oleae. Ι. Εκτιμήσεις Πληθυσμού και Θνησιμότητας (EL)
Population dynamics of Saissetia oleae. Ι. Assessments of ροpulation and mortality (EN)

Kapatos, Ε.Τ.
Stratopoulou, E. T.

Η πληθυσμιακή δυναμική του λεκανίου της ελιάς μελετήθηκε στην Κέρκυρα στη διάρκεια τωνετών 1981-1986. Ο πληθυσμός του λεκανίου εκτιμήθηκε σε διάφορα χρονικά σημεία σε κάθε γενιάκαι παρουσιάζονται πληθυσμιακές καμπύλες που δείχνουν την προοδευτική μείωση τουπληθυσμού του λεκανίου μέσα σε κάθε γενιά και τις μεταβολές του πληθυσμού από γενιά σε γενιά.Ισχυροί παράγοντες θνησιμότητας που δρουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του βιολογικούκύκλου μειώνουν δραστικά τον αρχικό πληθυσμό του λεκανίου κάθε γενιάς. Οι σημαντικότεροιπαράγοντες θνησιμότητας του λεκανίου βρέθηκαν να είναι η θνησιμότητα των νεαρών σταδίωντο καλοκαίρι που προκαλείται κυρίως από τις υψηλές θερμοκρασίες και που κυμάνθηκε από75,70% μέχρι 97,29%. η θνησιμότητα των ερπουσών που κυμάνθηκε από 78,39% μέχρι 87.07%και η θνησιμότητα στη διάρκεια της άνοιξης που κυμάνθηκε από 52,96% μέχρι 81,35%. Το συνολικόποσοστό επιβίοίσης που εκφράζει τη συνδυασμένη δράση όλων των παραγόντων θνησιμότηταςβρέθηκε να είναι πολύ χαμηλό και κυμάνθηκε σε όρια που αντιστοιχούν σε συνολικήθνησιμότητα από 99,693% μέχρι 99,987%. (EL)
The population dynamics of Saisselia oleae (Oliv.) (Homoptera: Coccidae) was studied in Corfu during five successive yearly generations (1981-1986). Successive estimates of the population of S. oleae were obtained within each of the five yearly generations and survivorship curves were constructed showing the progressive re­duction of the living population within each generation and population changes from generation to generation. The calculated mortality rates indicate that the population of S. oleae suffers heavy mortality. The major mortality factors were high temperatures during summer, the action of predators, particularly during spring, and mortality of crawlers during summer. Overall survival rate was very low and corresponded to total generation mortality that ranged from 99.693% to 99.987%. It is assumed that variation in the action of mortality factors cause considerable I’l Uctuations of the S. oleae population. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Population assessment (EN)
Saissetia oleae parasites (EN)
Saissetia oleae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1990-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 53-58 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 53-58 (EN)

Copyright (c) 2017 E. T. Stratopoulou, Ε.Τ. Kapatos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.