Δυναμική του Πληθυσμού του Saissetia oleae. II. Πίνακες Θνησιμότητας και Ανάλυση για Προσδιορισμό Διαταρακτικών Παραγόντων (Key-Factor)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική του Πληθυσμού του Saissetia oleae. II. Πίνακες Θνησιμότητας και Ανάλυση για Προσδιορισμό Διαταρακτικών Παραγόντων (Key-Factor) (EL)
Population dynamics of Saissetia oleae. II. Life-tables and key-factor analysis (EN)

Kapatos, E. T.
Stratopoulou, E.T.

Μια σειρά από πίνακες θνησιμότητας (life-tables) για τον πληθυσμό του λεκανίου της ελιάςστην Κέρκυρα κατασκευάστηκαν για μια περίοδο πέντε ετήσιων γενιών (1981-86) σε επτά πειραματικούςελαιώνες. Οι πίνακες θνησιμότητας αυτοί δείχνουν την εξέλιξη του πληθυσμού τουλεκανίου από γενιά σε γενιά και τη φυσική του μείωση μέσα σε κάθε γενιά. Ανάλυση των στοιχείωντων πινάκων θνησιμότητας (key-factor analysis) έδειξε ότι οι βασικοί διαταρακτικοί παράγοντεςτου πληθυσμού του λεκανίου είναι η θνησιμότητα των νεαρών σταδίων το καλοκαίρι,που οφείλεται κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες, και η θνησιμότητα στη διάρκεια της άνοιξηςπου προκαλείται κυρίως από τα αρπακτικά και κατά δεύτερο λόγο απ' το παράσιτο Metapltycuslielvo/iis. Η διακύμανση των παραγόντων αυτο'ιν από γενιά σε γενιά είναι αυτή που κυρίως προκαλείτις εξάρσεις Kat τις υφέσεις του πληθυσμού του λεκανίου. Οι άλλοι παράγοντες θνησιμότηταςαν και μειώνουν τον πληθυσμό του λεκανίου δεν προκαλούν σε μεγάλο βαθμό πληθυσμιακέςδιακυμάνσεις. Ιδιαίτερα η δράση των ωοφάγοιν αρπακτικών το καλοκαίρι παίζει ασήμαντορόλο στη δυναμική του πληθυσμού του λεκανίου. (EL)
A series of life-tables for the population of Saisselia oleae (Oliv.) (Homoptera: Coccidae) during five yearly generations (1981-86) were constructed in Corfu. Key-factor analysis carried out on the life-table data indicated that mortality of young stages during summer, caused mainly by the high temperatures, and mortality during spring, caused mainly by predation, determine total population change within each generation. These two mortality factors are the predominant factors of the population dynamics of S. oleae determining population fluctuations. The other mortality factors of the population system of S. oleae were less important. Summer parasites and egg predators, in particular, do not play any significant role on the population dynamics of S. oleae. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Life-tables (EN)
Population dynamics (EN)
Olive black scale (EN)
Saissetia oleae (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1990-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 59-64 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 8 (1990); 59-64 (EN)

Copyright (c) 2017 E. T. Kapatos, E.T. Stratopoulou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.