Εφαρμογή Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης στη Μελιτζάνα κατά του Trialeurodes vaporariorum

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογή Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης στη Μελιτζάνα κατά του Trialeurodes vaporariorum (EL)
The application of an Integrated Control on Eggplant for the Greenhouse Whitefly, Triαleurodes vαporαriorum (EN)

Michelakis, S.
Abdallah, Safel Dawla

Μελετήθηκε η ολοκληρωμένη καταπολέμηση του Trialeurodes vaporatiorum στη μελιτζάνα με τη χρησιμοποίηση φυσικών (παγίδες), χημικών και βιολογικών μεθόδων. Ο πλέον αποτελεσματικός συνδυασμός ήταν η χρησιμοποίηση Quinomethionate και παγίδων. Μίγμα Applaud και Actellic ήταν αρκετά αποτελεσματικό για την καταπολέμηση των εντόμων. Βιολογική καταπολέμηση με το παρασιτοειδές Encarsia formosa (Gahan) είχε ως αποτέλεσμα μέτρια αλλά επαρκή καταπολέμηση όταν συνδυάστηκε με παγίδες. Οι παγίδες μόνες τους έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.Όλες οι μεταχειρίσεις ήταν αποτελεσματικές στη μείωση του πληθυσμού του εντόμου σε ικανοποιητικό επίπεδο σε σύγκριση με πληθυσμούς που δεν υπέστησαν καμιά μεταχείριση. Η αναλογία απελευθέρωσης παρασιτοειδούς:ξενιστή έπαιξε σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της βιολογικής καταπολέμησης χρησιμοποιώντας την E. formosa. Η υψηλότερη αναλογία απελευθέρωσης.4:1 παρασιτοειδούς:ξενιστή, έδωσε το υψηλότερο ποσοιπό παρασιτισμού. (EL)
Integrated control of the greenhouse whitefly on eggplant, using physical (traps), chemical and biological methods, was tested. The mort efficient combination was the use of Quinomethionate and traps. Applaud and Actellic mixture was fairly effective in controlling the greenhouse whitefly. Biological control by the parasite Encarsia formosa (Gahan), resulted in moderate, but adequate control when combined with traps. Traps clone gave reasonable results. All treatments were effective in reducing whitefly population to a satisfactory low level, when compared to the untreated populations. Parasitoid/host release ratio play an important rote in the results of biological control using E. formosa. The higher relcase ratio of 4:1, parasitoid:host, gave the maximum parasitization percentage. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Integrated methods (EN)
Traps (EN)
Trialeurodes vaporariorum (EN)
Encarsia formosa (EN)
Actellic (EN)
Applaud (EN)
Quinomethionate (EN)
Parasitization (EN)
Release ratio (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1992-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 10 (1992); 25-32 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 10 (1992); 25-32 (EN)

Copyright (c) 2017 SAFEL DAWLA Abdalla, S. Michelakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.