Περίοδος Πτήσης των Εντόμων Phaenops knoteki και Acantocinus reticulatus

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠερίοδος Πτήσης των Εντόμων Phaenops knoteki και Acantocinus reticulatus (EL)
Flight Period of Phαenops knoteki and Acαnthocinus reticulαtus (EN)

Markalas, S.

Τα έντομα Phaenops knoteki Rtt. (Col., Buprestidae) και Acanthocìnus reticulatus Razm. (Col., Cerambycidae) χαρακτηρίστηκαν ως τα σημαντικότερα μεταξύ αυτών που βρέθηκαν να προσβάλλουν την ελάτη ο' όλη την Ελλάδα κατά την εκτεταμένη νέκρωση του έτους 1989. Από το μέσο του κορμού 14 νεκρούμενων δέντρων ελάτης του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου κόπηκεαπό ένα κσρμοτεμάχιο μήκους 60 εκατ. Ολα τα κορμοτεμάχια εγκλωβίστηκαν σε ειδικά κιβώτια από μοριόπλακες, τοποθετήθηκαν σε υπαίθριο υπόστεγο και τα εξερχόμενα απ' αυτά τέλεια έντομα συλλέγονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η περίοδος πτήσης του Ρ. knoteki διήρκεσε από τα τέλη Μαίου έως τα μέσα Αυγούστου, ενώ του Α. reticulatus από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. (EL)
The flight period of Phaenops knoteki (Coleoptera: Buprestidae) was extended front the end of May until the middle of August and Chat one of Acanthocinus reticulatus (Coleoptera, Cerambycidae) front middle of June until middle of September. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

A canthocinus reticulatus (EN)
Phaenops knoteki (EN)
Flight period (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1992-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 10 (1992); 33-35 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 10 (1992); 33-35 (EN)

Copyright (c) 2017 S. Markalas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.