θέσεις και Εποχή ωοτοκίας του Euphyllura phillyreae Foerster σε ελαιόδενδρα και σε Phillyrea latifolia

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοθέσεις και Εποχή ωοτοκίας του Euphyllura phillyreae Foerster σε ελαιόδενδρα και σε Phillyrea latifolia (EL)
Sites and Time of Oviposition of Euphyllura phillyreae Foerster on Olive Trees and on Phillyrea latifolia (EN)

Prophretou-Athanasiadou, D.A.
Tzanakakis, M.E

Σε κλαδίσκους ελαιοδενδρων και Phillyrea latifolia L. διαφόρων τοποθεσιών των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, εγινε καταγραφή της κατανομής των αυγών του Euphyllura phillyreae Foerster (Homoptera. Aphalaridae). Σε ελαιόδενδρα. τα πρώτα αυγά παρατηρήθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου και η ωοτοκία εντάθηκε μόνον όταν ο κορυφαίος και οι πλάγιοι φυλλοφόροι ή ανθοφόροι οφθαλμοί άρχισαν να φουσκιόνουν. Μόνο σε φουσκωμε'νους οφθαλμούς και σε αναπτυσσόμενες ανθοταξίες διαπιστώθηκαν αυγά. Τα θηλυκά απεθεσαν λίγα μόνο αυγά σε μη φουσκωμε'νους οφθαλμούς, δηλαδή σε οφθαλμούς των οποίων δεν είχε αρχίσει η εκπτυξη. Η προτίμηση για οωτοκία είχε σχε'ση με το στάδιο ανάπτυξης του οφθαλμού και όχι μετη θεση του στον κλαδίσκο. Στους φουσκωμένους οφθαλμούς, τα πλείστα αυγά αποτεθηκαν στην εσωτερική (άνω) επιφάνεια του μεσαίου (δεύτερου) ζεύγους των αναπτυσσόμενων φύλλων και νλιγότερα στην εσωτερική επιφάνεια του πρώτου (εξωτερικού) ζεύγους και στο εσωτερικό (τρίτο) ζεύγος. Στη Phillyrea. τα αυγά αποτεθηκαν πολύ ενωρίτερα από ότι στα ελαιόδενδρα. σε εκπτυσσόμενες ανθοταξίες.Σε εργαστηριακά πειράματα με επιλογή και χωρίς επιλογή, περισσότερα αυγά αποτεθηκαν σε κλαδίσκους ελιάς που είχαν αναπτυγμε'να φύλλα του προηγούμενου έτους και αναπτυσσόμενες (εκπτυσσόμενες) ανθοταξίες, λιγότερα σε κλαδίσκους που είχαν φύλλα και φουσκοψε'νους ακραίο ή πλάγιους οφθαλμούς και κανε'να σε κλαδίσκους που είχαν μόνο αναπτυγμε'να φύλλα. (EL)
The distribution of eggs of Euphyllura phillyreae Foerster (Homoptera: Aphalaridae) was recorded on twigs of olive trees and of Phillyrea latifolia L. in various locations of the Thessaloniki and Halkidiki prefectures of coastal northern Greece. On olive, the first eggs were observed in the last ten days of March and oviposition was intensified and became abundant only when the apical bud and the axillary leaf and flower buds started to swell. Eggs were laid mostly on swollen buds and on developing inflorescences. Oviposition preference was related to the stage of development of a bud and not to its location on the olive twig. On swollen leaf buds, most eggs were laid on the inner (upper) surface of the middle (second) pair of developing leaves, and fewer on the inner surface of the outer (first) pair and on the innermost (third) pair of leaves. On Phillyrea, eggs were deposited much earlier than on olive, on developing inflorescences. In choice and no-choice laboratory experiments, more eggs were laid on olive twigs bearing developing inflorescences, fewer eggs on twigs bearing only swollen terminal or axillary buds, and no eggs at all on twigs with only fully developed leaves of the previous year. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Phillyrea latifolia (EN)
Homoptera (EN)
Aphalaridae (EN)
Euphyllura olivina (EN)
egg distribution (EN)
Euphyllura phillyreae (EN)
olive trees (EN)
oviposition (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1993-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 3-10 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 3-10 (EN)

Copyright (c) 2017 D.A. Prophretou-Athanasiadou, M.E Tzanakakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.