Κυριαρχία και Συχνότητα Ειδών Κολεοπτερων σε Αποθήκες Σιτηρών και Υποπροϊόντων τους στην Κεντρική Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚυριαρχία και Συχνότητα Ειδών Κολεοπτερων σε Αποθήκες Σιτηρών και Υποπροϊόντων τους στην Κεντρική Ελλάδα (EL)
Dominance and Frequency of Coleoptera Found on Stored Cereals and Cereal Products in Central Greece (EN)

Buchelos, C. Τh.
Athanassiou, C. G.

Κατά τη διάρκεια συστηματικών δειγματοληψιών που έλαβαν χώρα επί ενα ετος, σε τέσσερις αποθηκευτικούς χώρους σιτηροίν και υποπροϊόντων τους, στην περιοχή Φαρσάλων, συλλέχθηκαν 41242 άτομα κολεοπτερων εντόμων. Τα άτομα αυτά αντιστοιχούν σε 30 είδη που ανήκουν σε 14 οικογένειες. Η ανάλυση των μετρήσεων ως προς την «κυριαρχία» και τη «συχνότητα» των ειδών, έδειξε ότι τα είδη Sitophilus oryzae και 5. granarius κυριαρχούν σε χώρους όπου αποθηκεύονται σπόροι σιτηρών ενώ υστερούν στον αλευρόμυλο. Τα Tribolium confusimi και T. castaneum υπερισχύουν σε πληθυσμό του S. granarius στον αλευρόμυλο ενώ συμβαίνει το αντίθετο στις αποθήκες.Άλλα είδη που βρέθηκαν σε μεγάλους πληθυσμούς είναι τα: Otyzaephilus surinamensis και Ο. menatoi; Cryptolestes ferrugineus και Rhysopertha dominica ενώ τα υπόλοιπα 22 είδη υπήρχαν σε σημαντικά μικρότερους πληθυσμούς και στους τέσσερις χώρους. (EL)
Thirty Coleoptera taxa belonging to 14 families were found during samplings conducted in 4 different storage facilities at Farsala district, Central Greece, from January 1991 to February 1992. Among the most frequently found, Sitophilus oryzae, S. granarius and Rhysopertha dominica were more numerous on grain, Tribolium confusum, T castaneum and Cryptolestes ferrugineus on flour, while Oryzaephilus surinamensis and O. inercator showed no significant preference to any commodity. An analysis of the results was performed, based on the dominance and frequency criteria. The population fluctuation of the 8 most significant species is given in graphs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Coleoptera (EN)
Insecta (EN)
stored cereals (EN)
survey (EN)
dominance (EN)
frequency (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1993-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 17-22 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 17-22 (EN)

Copyright (c) 2017 ΤΗ. Buchelos, C. G. Athanassiou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.