Αντιμετώπιση του Εντόμου Synanthedon myopaeformis (Borkh) με Συνθετική Φερομόνη Φΰλου σε Οπωρώνες της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιμετώπιση του Εντόμου Synanthedon myopaeformis (Borkh) με Συνθετική Φερομόνη Φΰλου σε Οπωρώνες της Βόρειας Ελλάδας (EL)
Control of Synanthedon (Aegeria) myopaeformis by Mating Disruption Using Sex Pheromone Dispensers in Northern Greece (EN)

Kyparissoudas, D.S.
Tsourgianni, Α.

Την περίοδο 1990-1993 διενεργήθηκαν δοκιμες σε δύο όμορους μηλεώνες εκτασης 10 στρεμμάτων στην περιοχή Άρνισσας - Ν. Πελλας για την αντιμετώπιση του εντόμου Synanthedon myopaeformis, Borkh. (Lepidoptera: Sessiidae) με τη με'θοδο «παρεμπόδιση της συνάντησης και σύζευξης των δυο φύλων (mating disruption ή confusion)». Χρησιμοποιήθηκαν εξατμιστήρες (dispensers) από σωλήνες πολυαιθυλενίου, της εταιρείας Shin-Etsu Ιαπιονίας, καθενας των οποίων περιείχε 50.5 mg συνθετική φερομόνη Ζ, Ζ-3, 15-18 Ac. Με μία εφαρμογή 68 εξατμιστήρων ανά στρε'μμα το χρόνο και επί 3 συνεχή χρόνια (1990, 1991, 1992) πριν την έναρξη της πτήσης του εντόμου, επιτεύχθηκαν στους οπωρώνες των δοκίμων, συγκριτικά με το μάρτυρα, τα ακόλουθα αποτελεσματα: α) η παρεμπόδιση των συλλήψεων των αρσενικών ατόμων σε φερομονικές παγίδες, με σταθερό ρυθμό αποδε'σμευσης της φερομόνης περίπου 6 mg/h/ha, ήταν του επιπε'δου 99.5-100% β) το ποσοστό των αγονιμοποιήτων θηλυκών ατόμων, από συλλήψεις σε τροφοπαγίδες, εφθασε το  72.86% γ) η μείωση της προσβολής (αριθμός νυμφικών εκδυμάτων του εντόμου ανά δε'ντρο), τρία χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της φερομόνης (1993), κυμάνθηκε από 91.9-96.3%. Τα ενθαρρυντικά αυτά ωαποτελέσματα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ανοίγουν νέες προοπτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του επιζήμιου αυτού εχθρού της μηλιάς, με συνθετικές φερομόνες φύλου, στις συνθήκες της Βόρειας Ελλάδας. (EL)
In 3 successive years (1990-1992) polyethylene tube dispensers, each containing 50.5 mg synthetic sex pheromone of the apple clearwing moth, Synanthedon (Aegeria) myopaeformis Borkh., were placed at a density of 680 per ha, once a year, in two adjacent commercial apple orchards each I ha in size. The degree of confusion reached almost 100% by releasing about 6 mg/ha/h, whereas the number of mated females decreased by 72.86%, compared with the untreated orchard. In 1993, after 3 years of experiments, a reduction of up to 91% of empty pupal skins per tree was attained. The encouraging results, especially when taking into account the relatively small size of the orchards, opens opportunities for the integrated control of this apple insect pest under the conditions of Northern Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Mating disruption (EN)
Pheromone dispensers (EN)
Apple clearwing moth (EN)
Synanthedon (Aegeria) myopaeformis (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1993-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 35-40 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 11 (1993); 35-40 (EN)

Copyright (c) 2017 D.S. Kyparissoudas, Α. Tsourgianni (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.