Γεωγραφική Παραλλακτικότητα στην Πρόκληση και Περάτωση της Διάπαυσης του Ακάρεως Tetranychus urticae

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓεωγραφική Παραλλακτικότητα στην Πρόκληση και Περάτωση της Διάπαυσης του Ακάρεως Tetranychus urticae (EL)
Geographic Variation of Diapause Induction and Termination in the Spider Mite Tetrαnychus urticαe: Α mini-review (EN)

Koveos, D. S.
Veerman, A.

Σε οκτώ φυλές του ακάρεως Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) που προέρχονταν από διαφορετικές περιοχε'ς της Ευροόπης, η κρίσιμη φωτόφαση για την πρόκληση και περάτωση της διάπαυσης ήταν σχεδόν η ίδια σε κάθε φυλή, αλλά διέφερε ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση της φυλής. Η κρίσιμη φωτόφαση είχε μικρότερη διάρκεια σε φυλές που προέρχονταν από μικρά γεωγραφικά πλάτη και μεγαλύτερη διάρκεια σε φυλές από μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Η ένταση της διάπαυσης, μετρούμενη ως η απαιτούμενη περίοδος έκθεσης των διαπαυόντοον ατόμιον σε χαμηλές θερμοκρασίες για την περάτωση της διάπαυσης, διέφερε επίσης και ήταν μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερο ήταν το γεωγραφικό πλάτος προέλευσης της φυλής. Κατ' εξαίρεση δυο φυλέςπου προέρχονταν από ορεινές περιοχές, είχαν μεγαλύτερη τιμή κρίσιμης φωτόφασης και μεγαλύτερη ένταση διάπαυσης από ότι αναμενόταν με βάση το γεωγραφικό πλάτος προέλευσης τους. Ο αριθμός των φωτοπεριοδικών κΰκλοιν με μεγάλη διάρκεια φωτόφασης που απαιτούνταν για την περάτοιση της διάπαυσης στο 50% των ατόμων μετά από ορισμένη περίοδο ψύξης, ήταν μεγαλύτερος στις βόρειες και μικρότερος στις νότιες φυλές. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι γεωγραφικές φυλές του Τ. urticae μπορεί να διαφέρουν σε αξιόλογο βαθμό ως προς τα χαρακτηριστικά της διάπαυσης, κάτι που προφανούς αποτελεί μηχανισμό προσαρμογής σε τοπικές κλιματικές συνθήκες. Η μεγάλη πλαστικότητα των χαρακτηριστικών της διάπαυσης μπορεί, μεταξύ άλλωνπαραγόνων, να είναι υπεύθυνη για την ευρεία γεωγραφική διάδοση του είδους αυτού. (EL)
In eight strains of the spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), originating from different localities in Europe, the critical daylength for diapause induction and termination was almost the same in each strain but varied with the latitudinal origin of the strains; critical daylength was shorter in strains originating from lower latitudes and longer in those from higher latitudes. Diapause intensity, measured as the period of chilling required for diapause termination under a short day photoperiod (LD 10:14) and 19°C, again varied with the latitudinal origin of each strain, being higher the more northern the origin of the strain. An exception were two mountain strains which showed a longer critical daylength and a deeper diapause than expected on the basis of their latitudinal origin. The number of long-day (LD 17:7) cycles required for 50% diapause termination after a certain period of chilling was higher in the northern and lower in the southern strains. These results indicate that geographic strains of T urticae may differ considerably in their diapause attributes, which may be explained as an adaptation to local climatic conditions. The great plasticity of the diapause response may, among other factors, have been responsible for the wide distribution of this mite species. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Spider mites (EN)
Geographic variation (EN)
Tetranychus urticae (EN)
Diapause (EN)
Photoperiodism (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1998-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 5-12 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 5-12 (EN)

Copyright (c) 2017 S. Koveos, A. Veerman (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.