Η χρησιμοποίηση εντομοκτόνων με ειδικό τρόπο δράσης σε ένα πρόγραμμα Ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του αλευρώδη των θερμοκηπίων (Trialeurodes vaporatiorum West) σε μελιτζάνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χρησιμοποίηση εντομοκτόνων με ειδικό τρόπο δράσης σε ένα πρόγραμμα Ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του αλευρώδη των θερμοκηπίων (Trialeurodes vaporatiorum West) σε μελιτζάνα (EL)
The Use of Chemicals with Specific Mode of Action in an Integrated Control Program on Eggplant for the Greenhouse Whitefly, Triαleurodes vαporαriorum (EN)

Michelakis, S.
Abdalla, Safel Dawla

Στα μη θερμαινόμενα πλαστικά θερμοκήπια της Κρήτης συνήθως υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης χημικών εντομοκτόνων για την αντιμετώπιση του αλευρώδη των θερμοκηπίων (Τ. vaporariorum) κατά τη χημερινή περίοδο. Το διασυστηματικό εντομοκτόνο Vydate όταν εφαρμόζεται στην κοκκώδη μορφή και στην υψηλότερη δόση των 2 gr/φυτό έδωσε καλή προστασία από τον αλευρώδη στα μικρά φυτά μελιτζάνας για μια περίοδο πέντε (5) εβδομάδων. Πειράματα με διάφορα χημικά εντομοκτόνα έδειξαν ότι ο νέος ρυθμιστής της ανάπτυξης των εντόμων (Momolt) είναι αρκετά αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση του αλευρώδη των θερμοκηπίων όταν χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με Acteric. Σε σύγκριση με το συνδυασμό Applaud και Actellic έδωσε εξ ίσου καλά αποτελέσματα. (EL)
In the unheated plastic greenhouses of Crete, the control of the greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum Westwood using chemicals is usually needed during winter time. The systemic insecticide Vydate when applied as soil granules at the highest dose (2g/plant), gave protection for young eggplants against whitefly for a period of 5 weeks. Experiment with different chemicals showed that the new insect growth regulator Nomolt, is fairly effective in controlling the greenhouse whitefly when used in combination with Actellic. It gave equally good results when compared with a mixture of Applaud and Actellic. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Nomolt (EN)
Actellic (EN)
Trialeurodes vaporariorum (EN)
Applaud (EN)
Chemical control (EN)
Vydate (EN)
Greenhouse whitefly (EN)
Oxamyl (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1998-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 19-22 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 19-22 (EN)

Copyright (c) 2017 Safel Dawla Abdalla, S. Michelakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.