Παρατηρήσεις σχετικά με το φυτό Phacelia tanacetifolia ως τροφή των μελισσών και άλλων εντόμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρατηρήσεις σχετικά με το φυτό Phacelia tanacetifolia ως τροφή των μελισσών και άλλων εντόμων (EL)
Observations of Phαceliα tαnαcetifoliα as a Food Plant for Honey Bees and other insects (EN)

Thrasyvoulou, Andreas
Tsirakoglou, Basilis

Η μεγάλη πυκνότητα των μελισσιών στην Ελλάδα (9.9 μελίσσια /km2), και ο περιορισμός της φυσικής βλάστησης λόγω πυρκαγιών, εκτεταμε'νης χρήσης ζιζανιοκτόνων και άλλων συγχρόνων μεθόδων εντατικής εκμετάλευσης της γής επιβάλλουν την αναζήτηση νε'ων πηγών νε'κταρος και γύρης για τις μέλισσες. Στην εργασία αυτή εξετάσθηκε ο βλαστικός κύκλος της Φακελωτής (Phaceliatanacetifolia Bentham) (Hydrophyllaceae) που σπάρθηκε τον Μάρτιο, Ιούλιο και Αύγουστο για τρεις συνεχείς χρονιε'ς (1990-1992). Η διάρκεια ανθοφορίας εξετάσθηκε σε επίπεδο φυτοκοινωνίας και σε επίπεδο φυτού. Η χρησιμότητα της φακελωτής στην μελισσοκομία εκτιμήθηκε τόσο απο χαρακτηριστικά του βλαστικού κύκλου του φυτού όσο και απο την προσε'λκυση των μελισσών.Ραίνεται ότι υπάρχουν διαφορε'ς στην βλαστική περίοδο της φακελωτής τόσο ανάμεσα στα έτη σποράς όσο και ανάμεσα στις εποχές σποράς. Οι διαφορές παρατηρούνται σ'όλα τα στάδια ανάπτυξης του φυτού. Φακελωτή που σπέρνεται αρχές Ιουλίου παρουσιάζει ανομοιομορφία στην άνθηση. Μερικά φυτά ανθίζουν πιο νωρίς απο τα άλλα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτίμησητης περιόδου άνθησης. Φυτά που σπάρθηκαν τον Αύγουστο, δεν ανθίζουν την ίδια χρονιά άλλα παραμένουν πράσινα όλο τον χειμώνα, και την επόμενη Ανοιξη όταν ανέβουν οι θερμοκρασίες αναπτύσσονται περισσότερο και ανθίζουν.Η μελέτη μεμονωμένων φυτών φακελωτής έδειξε οτι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στην διάρκεια ανθοφορίας επηρεαζόταν περισσότερο απο τις διαφορές άνθησης μεταξύ των φυτών στην φυτοκοινωνία παρά απο το χρόνο σποράς. Η φακελωτή διατηρεί στο μεγαλύτερο διάστημα της ανθοφορίας της σταθερό αριθμό ανθέων σε κάθε ανθοταξία. Δίνεται ο αριθμός των μελισσών(Apis mellifera) που συνέλεγαν νέκταρ και γύρη απο τις 6. 00 h μέχρι τις 22. 00 h τον Ιούνιο, Αύγουστο και Οκτώβριο. Οι νεκταροσυλλέκριες σ'όλη την περίοδο παρατήρησης ξεπερνούσαν το 70%. Δύο είδη βομβίνων (Bombus terrestris, Β. lucorum), 9 είδη μοναχικών μελισσών, και 9 άλλα έντομα που ανήκαν σε διαφορετικές τάξεις συνελήφθηκαν στα άνθη της Φακελωτής και αναγνωρίσθηκαν. (EL)
Three consecutive sowings of Phacelia tanacetifolia Bentham (Hydrophyllaceae) were examined for plant growth and attractiveness to bees and other insect-visitors over a three years’ study. Plants that were sown in March flowered uniformly for periods of 24 to 40 days, while those sown in June and July had a non-uniform anthesis that was impossible to estimate. Plants sown in early August, remained vegetative throughout winter and flowered the following spring. Maximum visits of honey bees were observed between 10:00 h and 17:00 h. Most honey bees (>70%) collected nectar. Seasonal differences in the ratio nectar/pollen gatherers were noted. Two species of bumble bee (B. terrestris and B. lucorum) and 9 species of solitary bee visited Phacelia. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

date of sowing (EN)
insect visitors (EN)
flowering (EN)
Phacelia tanacetifolia (EN)
bee forage (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

1998-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 47-53 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 12 (1998); 47-53 (EN)

Copyright (c) 2017 Andreas Thrasyvoulou, Basilis Tsirakoglou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.