Δυο Νέα Είδη στο Γένος Praon Haliday (Hymenoptera: Aphidiidae) από την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυο Νέα Είδη στο Γένος Praon Haliday (Hymenoptera: Aphidiidae) από την Ελλάδα (EL)
Two New Species of Prαon Haliday (Hymenoptera: Aphidiidae) from Greece (EN)

Kavallieratos, Ν. G.
Lykouressis, D. Ρ.

Περιγράφονται δυο νεα είδη στο γε'νος Praon Haliday, το P. staryi spec. nov. και το P. athenaeum spec. nov. To P. staryi καταγράφηκε από την αφίδα Myzus nicotianae Blackman σε Nicotiana tabacum L. To P. athenaeum καταγράφηκε από την αφίδα Hyperomyzus lactucae (L.) σε Sonchus oleraceus L. (EL)
Two new species of Praon Haliday: P. staryi spec. nov. and P. athenaeum spec. nov., are described. P.staryi was collected and reared from Myzus nicotianae Blackman on Nicotiana tabacum L. and P. athenaeum from Hyperomyzus lactucae (L.) on Sonchus oleraceus L. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

New insect species (EN)
Praon staryi (EN)
Aphidiidae (EN)
Praon athenaeum (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2000-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 5-12 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 5-12 (EN)

Copyright (c) 2017 Ν. G. Kavallieratos, D. Ρ. Lykouressis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.