Επίδραση των αναλόγων αμινοξέων στην ανάπτυξη και επιβίωση των προνυμφων του Δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση των αναλόγων αμινοξέων στην ανάπτυξη και επιβίωση των προνυμφων του Δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) (EL)
The effect of amino acid analogues on larval growth and survival of the olive fruit fly Bαctrocerα oleαe (Diptera: Tephritidae) (EN)

Manoukas, Α. G.

Μελετήθηκε η επίδραση οκτώ μη πρωτεϊνικών αμινοξέων (L-canavaninc, D-cycloserine, allylglycine, L-glutamic acid-γ -hydrazide, DL-ethionine, L-ß-3,4 dihydroxyphenyl-alanine [L-DOPA], DL-ß-3,4 dihydroxyphenyl-alanine [DL DOPA] και thiaproline) που προστε'θηκαν σε ε'να τεχνητό σιτηρεσιο, πάνω στην εκκολαπτικότητα των αυγών, στην επιβίωση προνυμφων, στο βάρος προνυμφών, στο βάρος νυμφών και στην έξοδο τελείων του Δάκου της ελιάς Bactrocera oleae, (Gmelin) (Diptera: Tephritidae). Η επιβίωση και το βάρος των προνυμφων μειώθηκε στατιστικώς σημαντικά από όλα τα ανάλογα των αμινοξέων που δοκιμάσθηκαν. Το βάρος των νυμφών και η έξοδος των τελείων μειώθηκε από την L-canavanine, D-cycloserine, L-DOPA, DL-DOPA και allyl-glycine. Από όλα τα ανάλογα αμινοξέων μόνο η L-canavanine παρεμπόδισε την εκκόλαψητων αυγών. Η μείωση των παραμέτρων που επηρεάσθηκαν μεγάλωσε με την αύξηση της συγκεντρώσεως των αναλόγων αμινοξέων που δοκιμάσθηκαν. Οι προνύμφες των περισσότερων πειραματικών σιτηρεσίων χρειάσθηκαν περισσότερο χρόνο για νύμφωση σε σύγκριση με εκείνες του μάρτυρα. (EL)
The effects of eight amino acid analogues [L-canavanine, D-cycloserine, allylglycine, L-glutamic acid-A-hydrazide, DL-ethionine, L-,-3,4 dihydroxyphenylalanine (L-DOPA), DL-,-3,4 dihydroxyphenyl-alanine (DL-DOPA) and thiaproline] added to an artificial diet on egg hatching, larval survival, larval weight, pupal weight and adult emergence of the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) were investigated. Larval survival and weight were significantly decreased by all amino acid analogues tested. Pupal weight and adult emergence was depressed by L-canavanine, D-cycloserine, L-DOPA, DL-DOPA and allyl-glycine. Of all amino acid analogues tested only L-canavanine inhibited hatching of the eggs. The depression of the parameters affected was increased by increasing the concentration of each analogue tested. The larvae of most experimental diets took longer to pupate than those of the control. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive fruit fly (EN)
Bactrocera oleae (EN)
amino acid analogues (EN)
toxic effects (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2000-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 23-29 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 13 (2000); 23-29 (EN)

Copyright (c) 2017 Α. G. Manoukas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.