Εντομοπαθογόνα του Anacridium aegyptium L. στην Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕντομοπαθογόνα του Anacridium aegyptium L. στην Κρήτη (EL)
Entomopathogens of Anαcridium αegyptium L. in Crete (EN)

Roditakis, Ν. Ε.
Legakis, Α.
Kollaros, D.

Στα πλαίσια ενός τριετούς ερευνητικού προγράμματος για τις ακρίδες στην Κρήτη ερευνήθηκε η nύπαρξη ιθαγενων εντομοπαθογόνιον μικροοργανισμοί για την βιολογική καταπολέμηση τους. Απομονιόθηκε για πρώτη φορά ο μύκητας Beauveria bassiana (Bals) Vuill., αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα του στα ακμαία και νύμφες πρώτης ηλικίας της ακρίδας Anacridium aegyptiumL., είδος βλαβερό σε αμπέλια και λαχανικά, και συγκρίθηκε με το στέλεχος τουεντομοπαθογόνου μύκητα Metarhizium anisopliae var. acridum (IMI 330189). Τα πειράματα έδειξαν ότι το ιθαγενές στέλεχος του μύκητα Β. bassiana που ναπομονώθηκε είχε εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε ακμαία και νύμφες πρώτης ηλικίας της ακρίδας Α. aegyptium, δεν υστερεί νσε αποτελεσματικότητα από το μύκητα M. flavoviride και ενδείκνυται για το βιολογικό έλεγχο και προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. (EL)
The entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuil. was recorded for the first time on Anacridium aegyptium L. in Crete. The insects were fed on pieces of leaf subjected to a serial dilution of spores over three to four orders of magnitute. Comparative studies on the virulence of B. bassiana (I 91612 local isolate) and Metarhizium anisopliae var. acridum (IMI 330189 standard isolate of IIBC) showed that M. anisopliae var. acridum was more virulent than B. bassiana at a conidial concentration lower or equal to 106 per ml while they were similarly virulent on first stage nymphs at 107 conidia per ml. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Beauveria bassiana (EN)
Metarhizium anisopliae var. acridum (EN)
Anacridium aegyptium (EN)
virulence (EN)
grape vines (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2002-01-07


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 14 (2002); 5-10 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 14 (2002); 5-10 (EN)

Copyright (c) 2017 Ν. Ε. Roditakis, D. Kollaros, Α. Legakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.