Οικολογικές παρατηρήσεις του Lepidosaphes gloverii (Hemitera: Diaspididae) στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικολογικές παρατηρήσεις του Lepidosaphes gloverii (Hemitera: Diaspididae) στην Ελλάδα (EL)
Ecological data of Lepidosaphes gloverii (Hemiptera: Diaspididae) in Greece (EN)

Stathas, G.J.

Τον Ιούνιο του έτους 2001 βρέθηκε το κοκκοειδές Lepidosaphes gloverii (Hemiptera: Diaspididae) σε πορτοκαλιές στην περιοχή Γαστούνη Ηλείας. Από την ημέρα της καταγραφής του και μέχρι τον Αύγουστο του 2003 έγινανπαρατηρήσεις σε πορτοκαλιές της περιοχής αυτήςανά τακτά χρονικά διαστήματα και παρατηρήσεις στο εργαστήριο, που αφορούσαν στη μελέτητης βιολογίας και οικολογίας του εντόμου. Το κοκκοειδές προσβάλλει κυρίως την άνω επιφάνεια των φύλλων, τους καρπούς και λιγότερο τους βλαστούς. Κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου- Οκτωβρίου 2002 συμπλήρωσε 3 επικαλυπτόμενες γενεές. Η γονιμότητα των θηλέων κυμάνθηκε μεταξύ 32 και 57 ωών. Εναντίον του κοκκοειδούς βρέθηκαν να δρουν τα αρπακτικά έντομα Chilocorus bipustulaius (L.) και Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae).Τον Ιούλιο του έτους 2002 έγινε σε προσβεβλημένο πορτοκαλεώνα μαζικ εξαπόλυση των πιο πάνω αρπακτικών ειδών. Για την εκτίμηση της δράσης των αρπακτικών έγιναν παρατηρήσεις στον αγρό (τινάγματα της κόμης των δένδρων και καταμέτρηση των αρπακτικών) και εξετάσεις στο εργαστήριο (καταμέτρηση στα φύλλα των προσβεβλημένων κοκκοειδών από αρπακτικά). Από τις παρατηρήσεις αυτές φάνηκε αφενός πως τα αρπακτικά που εξαπολύθηκανσυνέβαλαν στη μείωση της προσβολής και αφετέρου πως το Ch. bipustulaius αναπτύχθηκε σε σημαντικά υψηλότερους πληθυσμούς από το R. lophanthae. (EL)
In June 2001 the scale Lepidosaphes gloverii (Packard) (Hemiptera: Diaspididae) was found on orange trees in Peloponnesus, Gastouni area, (Southwestern Greece). From the day it was first recorded until August 2003 observations on orange trees were held both in field and laboratory, concerning the biology and ecology of this scale. L. gloνerii infests mainly the upper surface of the leaves and the fruits and less the shoots of the tree. During the period April to August 2002 the scale completed 3 overlapping generations. Female fecundity ranged between 32 and 57 eggs. Chilocorus bipustulatus (L.) (Coleoptera: Coccinellidae) and Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) predators were found to feed upon this scale. In Ju1y 2002 a mass release of those predators took place on infested orange trees. To assess the action of these predators, observations were conducted in both field (by shaking the branches of the trees and counting the number of the predators) and laboratory (by counting the predated scales found on leaves). The release of predators contributed to the decrease of infestation density of trees. C. bipustulatus developed significantly higher populations than R. lophanthae. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Greece (EN)
Lepidosaphes gloverii (EN)
Chilocorus bipustulaius (EN)
phenology (EN)
orange trees (EN)
Rhyzobius lophanthae (EN)
fecundity (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2004-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 15 (2004); 19-26 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 15 (2004); 19-26 (EN)

Copyright (c) 2017 G.J. Stathas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.