Σύγκριση διαφόρων παγίδων και ελκυστικών ουσιών της μύγας της Μεσογείου Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) σε πειράματα υπαίθρου το φθινόπωρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγκριση διαφόρων παγίδων και ελκυστικών ουσιών της μύγας της Μεσογείου Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) σε πειράματα υπαίθρου το φθινόπωρο (EL)
Comparative field studies of various traps and attractants for the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) in fall (EN)

Broumas, T.
Liaropoulos, K.
Tsiropoulos, G.
Tsirogiannis, V.
Zervas, G.
Mavraganis, V.

Για την επιλογή της πλέον αποτελεσματικής παγίδας και ελκυστικού μεταξύ ορισμένων από τους τύπους παγίδων και ελκυστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παρακολούθηση και καταπολέμηση της μύγας της Μεσογείου, Ceratitis capitata, (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), συγκρίθηκαν σε πορτοκαλεώνες επτά τύποι παγίδων (δύο τύπου MePhail, Υαλοπλαστική, χάρτινο-δίπτυχο, χάρτινος φάκελος-χαρτοπλαστική, διαφανής πλαστική φιάλη, παγίδα ξηρού τύπου), τέσσερα τροφικά ελκυστικά ( Dacus bait 100, Entomela 12SL, όξινο ανθρακικό αμμώνιο και το με κωδικό ZI), ένα ελκυστικό φύλου (Trimedlure) και ένας συνδυασμός τροφικού και ελκυστικού φύλου (Όξινο ανθρακικό αμμώνιο+Trimedlure). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεταξύ των παγίδων τύπου MePhail δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές.Η παγίδα τύπου πλαστικής φιάλης απεδείχθη πολύ αποτελεσματική όταν πληρούται με το ZI (πρωτεϊνικό τροφικό ελκυστικό). Από τα δοκιμασθέντα ελκυστικά , τα πλέον αποτελεσματικά ήταν το ZI και το Entomela. Ο συνδυασμός ελκυστικών τροφής και φύλου δεν έδειξε σημαντική συνεργιστική δράση στην αποτελεσματικότητα της παγίδας. Τα αποτελέσματα επιτρέπουν μια καλύτερη επιλογή μεταξύ των παραπάνω τύπων παγίδων και ελκυστικών, για παρακολούθηση και καταπολέμηση της μύγας της Μεσογείου. (EL)
To clarify questions regarding the effectiveness of the many different types of traps and semiochemicals used for the monitoring and the control of the Mediterranean Fruit Fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Τephrititae), seven trap types, four food attractants, one sex attractant and a combination of food and sex attractant, were evaluated under field conditions in orange orchards in fall. No major differences were observed between trap designs resembling the original McPhail glass trap. The plastic bottle trap of 1,5L volume, with four side openings for one-way fly entrance, proved very efficient when filled with a proteinaceous food attractant Ζ1. From the attractants, two of them, Ζ1 and Entomela showed the best performance. The combination of food and a sex attractant showed no significant synergistic effects on trap efficiency. The findings allow a better choice among trap types and attractants, available today in the market, for Medfly monitoring and control. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

traps (EN)
Ceratitis capitata (EN)
Tephritidae (EN)
attractants (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2004-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 15 (2004); 39-52 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 15 (2004); 39-52 (EN)

Copyright (c) 2017 K. Liaropoulos, G. Zervas, V. Mavraganis, T. Broumas, G. Tsiropoulos, V. Tsirogiannis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.