Προσδιορισμός των προνυμφικών σταδίων και της ηλικίας προνυμφών του Helicoverpa armìgera (Lepidoptera: Noctuidae) με βάση το πλάτος της κεφαλικής κάψας και το βάρος τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσδιορισμός των προνυμφικών σταδίων και της ηλικίας προνυμφών του Helicoverpa armìgera (Lepidoptera: Noctuidae) με βάση το πλάτος της κεφαλικής κάψας και το βάρος τους (EL)
Determination of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) larval instars and age based on head capsule width and larval weight (EN)

Stavridis, D. G.
Ifoulis, A. A.
Ipsilandis, C. G.
Milonas, P. G.
Katarachias, P. C.
Savopoulou-Soultani, M.

Προνύμφες του Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) εκτράφηκαν σε χώρο με 26°C, φωτόφαση 16 ωρών και σχετική υγρασία 60-75%. Μετρήθηκαν, ανά προνυμφικό στάδιο, το πλάτος της κεφαλικής κάψας και το βάρος κάθε προνύμφης 2-3 ημέρες μετά την έκδυση, με σκοπό τον προσδιορισμό του προνυμφικού σταδίου και της ηλικίας. Χρησιμοποιήθηκε επί πλέον το βάρος της προνύμφης γιατί δεν είναι ασφαλής ο προσδιορισμός των προνυμφικών σταδίων μόνο από το πλάτος της κεφαλικής κάψας, καθόσον υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ πλάτους ενός σταδίου και του προηγούμενου και επόμενου του, και ακόμη παρατηρείται διαφορετικός αριθμός σταδίων μεταξύ των προνυμφών. Η ανάπτυξη συμπληρώνεται σε 5 προνυμφικά στάδια στο 75% των προνυμφών, σε 6 στο 24% και σε 7 στο1%. Το πλάτος της κεφαλικής κάψας ήταν αρκετό για τη διάκριση των προνυμφών της Ιου σταδίου μόνο και το μέγιστο πλάτος ήταν 0,4mm. Το βάρος της προνύμφης ήταν ικανό μόνο του να προσδιορίσει προνύμφες 1ης και 2ης ηλικίας. Η διαφορά μεταξύ Ιου και 2ου σταδίου ήταν lmg και μεταξύ 2ου και 3ου σταδίου 5,5mg. Συσχέτιση και ανάλυση παραλλακτικότητας των δύο παραμέτρων μας δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού όλων των προνυμφικών σταδίων μιας προνύμφης με πιθανότητα 96,9%,.καθώς και την ηλικία της σε ημέρες από την εκκόλαψη. (EL)
Larνae of Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) were reared in laboratory conditions (26°C, 16:8 L:D) and measurements of larval head capsule width, and body weight, were used in order to determine the boundaries of larval instars. Larvae of Η. armigera completed development in 5 to 7 instars. Head capsule width could predict the larval instar only for Ll. The upper boundary of head width for L1 was 0.4mm. Body weight could predict both L1 and L2 larval instars. Boundaries between L1-L2 instars were found to be 1 mg and for L2-L3 5,5 mg. Correlation and regression analysis suggest that a combination of head capsule width and body weight can predict both larval instars and chronological age under constant conditions in the laboratory. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

body weight (EN)
larval instars (EN)
Helicoverpa armigera (EN)
head capsule width (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2004-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 15 (2004); 53-61 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 15 (2004); 53-61 (EN)

Copyright (c) 2017 D. G. Stavridis, C. G. Ipsilandis, P. C. Katarachias, P. G. Milonas, A. A. Ifoulis, M. Savopoulou-Soultani (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.