Πρώτες παρατηρήσεις επί της φαινολογίας του εχθρού της τριανταφυλλιάς Homalorhynchites hungaricus (Coleoptera: Rhynchitidae) στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρώτες παρατηρήσεις επί της φαινολογίας του εχθρού της τριανταφυλλιάς Homalorhynchites hungaricus (Coleoptera: Rhynchitidae) στην Ελλάδα (EL)
First phenological data of the rose pest Homalorhynchites hungaricus (Herbst) (Coleoptera: Rhynchitidae) in Greece (EN)

Kavallieratos, N.G
Kontodimas, D.C.

To Homalorhynchites hungaricus (Herbst, 1783) (=Rhynchites hungaricus, =Mechoris ungaricus, =Mecorhis ungaricus) (Coleoptera: Rhynchitidae) βρέθηκε στην Αττική το Μάιο του έτους 2004 να προσβάλλει άνθη καλλωπιστικής τριανταφυλλιάς [Rosa sp. (Rosaceae)]. Ο εχθρός αυτός έχει επίσης καταγραφεί να προσβάλλει καλλιέργειες τριανταφυλλιάς Rosa damascena Mill. var. tringipetata και Rosa damascena Mill. var. kazanlika, σε Τουρκία και Βουλγαρία αντίστοιχα. Το Η. hungaricus συμπληρώνει στην Αττική μία γενεά το χρόνο και ηπτήση των ακμαίων του διαρκεί από τα τέλη Απριλίου έως τα τέλη Ιουνίου. Τα θήλεα ακμαία τρυπούν τα νεαρά άνθη σε περισσότερα του ενός σημεία αφήνοντας σε κάθε οπή ένα ωό. Η ανάπτυξη των προνυμφών γίνεται εντός του κάλυκα και διαρκεί 30 - 42 ημέρες. Η νύμφωση του Η. hungaricus λαμβάνει χώρα στο έδαφος, όπου διαχειμάζει το έντομο, και ολοκληρώνεται στα τέλη του Απριλίου - αρχές Μαΐου του επομένου έτους, οπότε εμφανίζονται τα ενήλικα. (EL)
The rose curculio Homalorhynchites hungaricus (Herbst, 1783) (=Rhynchites hungaricus, =Mechoris ungaricus, =Mecorhis ungaricus) (Coleoptera: Rhynchitidae) has been recorded in Greece (Attica, May 2004) infesting blooms of ornamental roses [Rosa sp. (Rosaceae)]. This pest has also been recorded in Bulgaria and in Turkey causing serious damages on oil-bearing roses (Rosa damascena Mil1. var. kazanlika and Rosa damascena Mill. var. tringipetala respectively). In Turkey the subspecies Η. hungaricus (Herbst) subsp. marginicollis Schilskly seems to be more important. Homalorhynchites hungaricus completes one generation per year in Attica, The first adults of the beetle appear late April and infest the rose blooms feeding on them. The flight of Η. hungaricus adults lasts until the end of June. The female beetles bear often more than one hole in the young blooms and lay one egg in each hole. The development of the larvae takes place inside the calyx and lasts 30 – 42 days. The pupation of Η. hungaricus takes place in the ground, where the insect overwinters. The adults appear from late April to early May of the next year. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2004-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 15 (2004); 62-63 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 15 (2004); 62-63 (EN)

Copyright (c) 2017 D.C. Kontodimas, N.G Kavallieratos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.