Για μια νέα σύμπραξη της Παιδαγωγικής του Θεάτρου και του Μουσείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Epistēmēs Metron Logos  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓια μια νέα σύμπραξη της Παιδαγωγικής του Θεάτρου και του Μουσείου (EL)
Για μια νέα σύμπραξη της Παιδαγωγικής του Θεάτρου και του Μουσείου (EN)

Παπαδόπουλος, Σίμος
Φιλιππουπολίτη, Αναστασία

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αποτίμηση της σύμπραξης δυοδιεπιστημονικών πεδίων, της Παιδαγωγικής του Θεάτρου και τηςΜουσειακής Αγωγής. Θεωρώντας ότι το σύγχρονο μουσείο και ηανάγκη να προσελκύσει ένα πιο διευρυμένο κοινό το οδηγούν να αναθεω-ρεί παρόντα μοντέλα εξήγησης και ερμηνείας των συλλογών του, προτεί-νουμε μια δημιουργική προσέγγιση των μουσειακών εκθεμάτων. Ειδικό-τερα, η θεατρική προσέγγιση αποτελεί γόνιμο εκπαιδευτικό περιβάλλονκαι μέσον ενδυνάμωσης της συνάντησης του μουσειακού αντικειμένου καιτων επισκεπτών, τους οποίους εμπλέκει με τρόπο βιωματικό, μέσω θεατρι-κών ρόλων, στην βαθιά κατανόηση του μουσειακού κόσμου, των αιτιωδώνσχέσεων και της συνολικής πραγματικότητας, η οποία βρίσκεται πίσω απότα μουσειακά εκθέματα. (EL)
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αποτίμηση της σύμπραξης δυοδιεπιστημονικών πεδίων, της Παιδαγωγικής του Θεάτρου και τηςΜουσειακής Αγωγής. Θεωρώντας ότι το σύγχρονο μουσείο και ηανάγκη να προσελκύσει ένα πιο διευρυμένο κοινό το οδηγούν να αναθεω-ρεί παρόντα μοντέλα εξήγησης και ερμηνείας των συλλογών του, προτεί-νουμε μια δημιουργική προσέγγιση των μουσειακών εκθεμάτων. Ειδικό-τερα, η θεατρική προσέγγιση αποτελεί γόνιμο εκπαιδευτικό περιβάλλονκαι μέσον ενδυνάμωσης της συνάντησης του μουσειακού αντικειμένου καιτων επισκεπτών, τους οποίους εμπλέκει με τρόπο βιωματικό, μέσω θεατρι-κών ρόλων, στην βαθιά κατανόηση του μουσειακού κόσμου, των αιτιωδώνσχέσεων και της συνολικής πραγματικότητας, η οποία βρίσκεται πίσω απότα μουσειακά εκθέματα. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παιδαγωγική του θεάτρου (EL)
ερμηνεία (EL)
διερευνητική δραματοποίηση (EL)
θεατρικές τεχνικές (EL)
μουσείο (EL)
έκθεμα (EL)
μουσειακή μάθηση (EL)
μουσείο, έκθεμα, ερμηνεία, μουσειακή μάθηση, θεατρικές τεχνικές, διερευνητική δραματοποίηση, παιδαγωγική του θεάτρου (EN)
Methodology of education (EN)


Epistēmēs Metron Logos

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2019-06-08


NPO Tetartimorio (EN)

2653-8822
2585-2973
Epistēmēs Metron Logos; No 2 (2019): Issue 2 (Spring 2019); 60-68 (EL)
Epistēmēs Metron Logos; No 2 (2019): Issue 2 (Spring 2019); 60-68 (EN)

Copyright (c) 2019 Σίμος Παπαδόπουλος, Αναστασία Φιλιππουπολίτη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.