Τεχνολογία, εχθρός ή σύμμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Epistēmēs Metron Logos  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤεχνολογία, εχθρός ή σύμμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας; (EL)

Κωνσταντίνου, Χρύσανθος

H παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο που διαδραματίζειη τεχνολογία στα δικαιώματα της γυναίκας. Στον πρόλογο,παρατίθεται ο βασικός λόγος, κατά την άποψη της Simone deBeauvoir, που η θέση της γυναίκας ήταν από πάντα υποβαθμισμένη και συ-νεχίζει να είναι και σήμερα. Στο κυρίως θέμα, αναφέρεται το ζήτημα τηςάμβλωσης, συγκεκριμένα διερευνά αν προάγει τα δικαιώματα της γυναίκαςκαι υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό. Επίσης, αναφέρεται ποιαδικαιώματα καταπατώνται, σε περίπτωση που δεν γίνεται. Πάνω στο ζή-τημα της άμβλωσης, αναφέρεται το θέμα της αντισύλληψης, η οποία είναιένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας. Σε αυτάτα δύο θέματα αναφέρονται επίσης απόψεις της Simone de Beauvoir. Στησυνέχεια, παρατίθεται η θετική κι η αρνητική συνεισφορά της τηλεόρασηςκαι του διαδικτύου στη θέση της γυναίκας. Συγκεκριμένα με ποιους τρό-πους γίνεται αυτό και γιατί λειτουργεί θετικά ή αρνητικά. Η εργασία κατα-λήγει στο ότι για το οτιδήποτε δεν ευθύνεται η ίδια η τεχνολογία, αλλά οάνθρωπος που τη χρησιμοποιεί αναλόγως και τέλος τονίζεται το γιατί ταδικαιώματα της γυναίκας αφορούν όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σεξι- σμός (EL)
φεμινισμός (EL)
τηλεόραση (EL)
άμβλωση (EL)
ethics (EL)
τεχνολογία (EL)
δικαιώματα της γυναίκας (EL)
διαδίκτυο (EL)
αντισύλληψη (EL)


Epistēmēs Metron Logos

Ελληνική γλώσσα

2019-06-08


NPO Tetartimorio (EN)

2653-8822
2585-2973
Epistēmēs Metron Logos; No 2 (2019): Issue 2 (Spring 2019); 127-139 (EL)
Epistēmēs Metron Logos; No 2 (2019): Issue 2 (Spring 2019); 127-139 (EN)

Copyright (c) 2019 Χρύσανθος Κωνσταντίνου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.