Συμβολή στη νεοελληνική προσωπογραφία. Έλληνες και ελληνόφωνοι φοιτητές στα μητρώα των Πανεπιστημίων της Βιέννης, της Ιένας, του Γκέτινγκεν και της Λιψίας (1700-1833)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ)
Αποθετήριο :
Ο Ερανιστής  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)
Συμβολή στη νεοελληνική προσωπογραφία. Έλληνες και ελληνόφωνοι φοιτητές στα μητρώα των Πανεπιστημίων της Βιέννης, της Ιένας, του Γκέτινγκεν και της Λιψίας (1700-1833) (EL)
Συμβολή στη νεοελληνική προσωπογραφία. Έλληνες και ελληνόφωνοι φοιτητές στα μητρώα των Πανεπιστημίων της Βιέννης, της Ιένας, του Γκέτινγκεν και της Λιψίας (1700-1833) (EN)

Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ίλια

Δε διατίθεται περίληψη. (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πανεπιστήμιο Ιένας (EL)
Πανεπιστήμιο Γκέτινγκεν (EL)
Πανεπιστήμιο Λιψίας (EL)
ελληνόφωνοι φοιτητές (EL)
Πανεπιστήμιο Βιέννης (EL)
Έλληνες φοιτητές (EL)
University of Jena (EN)
University of Göttingen (EN)
University of Leipzig (EN)
Greek students (EN)
Greek speaking students (EN)
University of Vienna (EN)


Ο Ερανιστής

Αγγλική γλώσσα

2019-09-30


Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού / Greek Society for Eighteenth-Century Studies (EN)

2241-164X
0425-1660
Ο Ερανιστής; Vol 29 (2016); 294-309 (EL)
The Gleaner; Vol 29 (2016); 294-309 (EN)
Le Glaneur; Vol 29 (2016); 294-309 (FR)

Copyright (c) 2019 Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.