Αι εκδόσεις των εγγράφων διά τον Ρήγαν των Legrand - Λάμπρου (1891) και Αμάντου (1930) και έλεγχος της εκδόσεως του κ. Ενεπεκίδη (1965)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ)
Αποθετήριο :
Ο Ερανιστής  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αι εκδόσεις των εγγράφων διά τον Ρήγαν των Legrand - Λάμπρου (1891) και Αμάντου (1930) και έλεγχος της εκδόσεως του κ. Ενεπεκίδη (1965) (EL)

Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ι.

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)


Ο Ερανιστής

Ελληνική γλώσσα

2016-05-10


Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού / Greek Society for Eighteenth-Century Studies (EN)

2241-164X
0425-1660
Ο Ερανιστής; Vol 12 (1975); 94-95 (EL)
The Gleaner; Vol 12 (1975); 94-95 (EN)
Le Glaneur; Vol 12 (1975); 94-95 (FR)

Copyright (c) 2016 Στέφανος Ι. Μακρυμίχαλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.