Η Γενική Έκθεσις της ταχυδρομικής υπηρεσίας (1829-1861) του Γενικού Διευθυντού των Ταχυδρομείων Θ . Λεονάρδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ)
Αποθετήριο :
Ο Ερανιστής  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Γενική Έκθεσις της ταχυδρομικής υπηρεσίας (1829-1861) του Γενικού Διευθυντού των Ταχυδρομείων Θ . Λεονάρδου (EL)

Μακρυμίχαλος, Στεφ. Ι.

Δεν διαθέτει περίληψη (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία (EL)
Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (EN)
History (EN)


Ο Ερανιστής

Ελληνική γλώσσα

2016-09-07


Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού / Greek Society for Eighteenth-Century Studies (EN)

2241-164X
0425-1660
Ο Ερανιστής; Vol 10 (1973); 27-28 (EL)
The Gleaner; Vol 10 (1973); 27-28 (EN)
Le Glaneur; Vol 10 (1973); 27-28 (FR)

Copyright (c) 2016 Στεφ. Ι Μακρυμίχαλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.