ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ (13ος-18ος αι.) Α' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στη μνήμη του Gunnar Hering. Υπεύθυνοι οργάνωσης Κωνσταντίνος Ντόκος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) Αναστασία Παπαδία-Λάλα (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ (13ος-18ος αι.) Α' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στη μνήμη του Gunnar Hering. Υπεύθυνοι οργάνωσης Κωνσταντίνος Ντόκος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) Αναστασία Παπαδία-Λάλα (Πανεπιστήμιο Αθηνών). (EN)

ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΤΟΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Abstracts of 33 communications that took place during the 1st Meeting of Postgraduate Students of History. The meeting was held in the memory of Gunnar Hering. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

1997-04-01


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Vol 3 (1997); 229-318 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol 3 (1997); 229-318 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.