ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΒΟΝΙΤΣΑ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΒΟΝΙΤΣΑ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (EN)

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε.

Il tema della mia ricerca è la ricostruzione della storia delle comunità e deiloro consigli durante la venetocrazia nella costa occidentale dello Ionio e inparticolare nelle città di Parga, nel corso del Quattrocento, di Prevesa e diVonizza nel Settecento. I dati archivistici e bibliografici sono stati raccolti inseguito allo spoglio dei relativi fondi conservati presso l'Archivio di Stato diVenezia e le varie biblioteche della città.I termini "comunità" ο "consiglio della comunità" descrivono un organocollettivo istituzionalmente riconosciuto dall'amministrazione centraleveneziana. Sede del consiglio era il centro cittadino e godevano del privilegiodi parteciparvi solo i membri maschi delle famiglie più influenti e facoltose edi provata appartenenza alla classe dei cittadini.Nelle tre città in esame le famiglie aggregate al consiglio erano statescelte ancora prima che venisse costituita la comunità e in seguito non erapermessa alcuna ammissione se prima non si fosse estinta un'altra famiglia. Inquesto senso, le tre corporazioni civili possono essere definite come consiglicivili "serrati".II consiglio, essendo il meccanismo centrale dell'organizzazione dellasocietà, assegnava annualmente le cariche locali, le quali affiancavano gliufficiali veneti (governatori, capitani, provveditori) all'esercizio del governodel paese. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Εώα και Εσπέρια

Αγγλική γλώσσα

2007-01-01


Society for the Research of Relations between Medieval and Modern Hellenism and the West (EN)

2241-7540
1106-2614
Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια; Τόμ. 7 (2007); 213-232 (EL)
Eoa kai Esperia; Vol. 7 (2007); 213-232 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.