Περιφερειακά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Περιφερειακά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο

Γιαννόπουλος, Παναγιώτης

Η εργασία με τίτλο «Περιφερειακά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και τοπική ανάπτυξη - η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο» κατατίθεται ως διπλωματική στο πλαίσιο της φοίτησής μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη».Ο προσδιορισμός, η προσέγγιση και η επεξεργασία του θέματος είχαν ως ερέθισμα και αφετηρία αφενός αντικείμενα που διδάχτηκαν στο πλαίσιο του πιο πάνω Προγράμματος και αφετέρου την ιδιαίτερη επαγγελματική σχέση του γράφοντος με το πανεπιστήμιο και ειδικότερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το δεύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη, μετά τη δικτατορία (1967 – 1974), μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, μετά το Πολυτεχνείο Κρήτης (1977), και θεσμοθετήθηκε, ταυτόχρονα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το 1983. Η ίδρυση και η εικοσαετής πορεία του παρουσιάζουν ιδιαίτερα και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που έκανε προσπάθεια να υπερβεί τον γεωγραφικό παράγοντα, να ΄΄διακτινισθεί΄΄ δηλαδή σε πολλά νησιά και να ξεπεράσει τα φυσικά «εμπόδια» του οριζόντιου διαμελισμού του ελλαδικού χώρου, και ιδρύθηκε σε τέσσερα νησιά του Αρχιπελάγους˙ είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, το πρώτο «νησιωτικό» πανεπιστήμιο στη σύγχρονη Ελλάδα. Είκοσι σχεδόν χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκτείνεται σήμερα σε πέντε νησιά, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Ρόδο και Σύρο, έχει τέσσερις Σχολές, δεκαεπτά προπτυχιακά Τμήματα, 6.906 προπτυχιακούς και 998 μεταπτυχιακούς φοιτητές, 384 διδάσκοντες (από τους οποίους 167 μέλη Δ.Ε.Π. και 208 διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80) και 208 μέλη διοικητικού προσωπικού που υποστηρίζουν και πλαισιώνουν τη λειτουργία του. Η παρουσία του αποτελεί έναν αναμφισβήτητα θετικό παράγοντα ζωής για τον μικρό αλλά και ταυτόχρονα μεγάλο κόσμο των νησιών του Αιγαίου. Αν η παρουσία αυτή συμβάλλει, εκτός των άλλων, και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής όπου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο είναι ένα ερώτημα που προσπαθεί να διερευνήσει η παρούσα εργασία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα
Education, Higher - Greece - Chios (Nome) - Chios
Πανεπιστήμια - Ελλάδα - Χίος (Νομός) - Χίος
Universities and colleges - Greece - Chios (Nome) - Chios
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εκπαίδευση, Ανώτατη - Ελλάδα - Χίος (Νομός) - Χίος
University of the Aegean

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.