Επίδραση της κατανάλωσης διαφορετικών ειδών σνακ στο σωματικό βάρος, σε βιοχημικούς δείκτες και στην αρτηριακή πίεση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επίδραση της κατανάλωσης διαφορετικών ειδών σνακ στο σωματικό βάρος, σε βιοχημικούς δείκτες και στην αρτηριακή πίεση

Κοκκινάκη, Τζωρτζίνα

Η παχυσαρκία στης μέρες μας αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Πολλές ομάδες τροφίμων αλλά και θρεπτικά συστατικά έχουν χαρακτηρισθεί ως ευεργετικά ή επιζήμια όσον αφορά τη ρύθμιση του σωματικου βάρους. Η κατανάλωση σνακ έχει θεωρηθεί από μεγάλο αριθμό φορέων ως ένας καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει στην παχυσαρκία. Παρόλα αυτά, η βιβλιογραφία στερείται μακροχρόνιων διατροφικών παρεμβάσεων που να επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή, ενώ λίγες είναι οι μελέτες που έχουν εξετάσει την επίδραση της κατανάλωσης σνακ πέρα από το σωματικό βάρος, σε βιοχημικούς δείκτες και στην αρτηριακή πίεση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της μακροχρόνιας επίδρασης της καθημερινής κατανάλωσης ισοενεργειακών ποσοτήτων δύο τύπων σνακ, μπανάνας και χυμού μπανάνας, καθώς και ίδιου όγκου νερού στο σωματικό βάρος, στα επίπεδα γλυκόζης, ινσουλίνης και αντιπονεκτίνης αίματος και στην αρτηριακή πίεση. Στην μελέτη έλαβαν μέρος 33 προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 19-45ετών, με ΔΜΣ: 24 – 30 Kg/m2 οι οποίες εντάχθηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες: στην Ομάδα Μπανάνας, όπου κατανάλωναν ως σνακ 120 g μπανάνα, στην Ομάδα Χυμού, όπου κατανάλωναν ως σνακ 170 ml τυποποιημένο χυμό-νέκταρ μπανάνας και στην Ομάδα Νερού, όπου κατανάλωναν 170 ml νερό. Τα παραπάνω σνακ καταναλώνονταν μισή ώρα πριν τα δύο κύρια γεύματα της ημέρας καθημερινά για δύο μήνες. Στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης μετρήθηκε το σωματικό βάρος και το ύψος των εθελοντριών, αξιολογήθηκε η ενεργειακή τους πρόσληψη, λήφθησαν δείγματα αίματος για τον προσδιορισμό της γλυκόζης, της ινσουλίνης και της αντιπονεκτίνης αίματος και μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση. Επίσης, στην αρχή της παρέμβασης οι εθελόντριες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της σωματικής τους δραστηριότητας και ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο. Στο τέλος της μελέτης αξιολογήθηκαν τυχόν μεταβολές στην επιθυμία για φαγητό, στο αίσθημα της πείνας πρίν το γεύμα και στο αίσθημα της πληρότητας μετά το γεύμα σε σχέση με την αρχή της μελέτης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δίμηνη παρέμβαση δεν οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μεταβολή ούτε του βάρους ούτε της ενεργειακής πρόσληψης σε καμία από τις τρεις ομάδες, υποδεικνύοντας ότι έλαβε χώρα πλήρης ενεργειακή αντιστάθμιση για την κατανάλωση των σνακ. Τα επίπεδα γλυκόζης μειώθηκαν στην Ομάδα Μπανάνας, αυξήθηκαν στην Ομάδα Χυμού και παρέμειναν σταθερά στην Ομάδα Νερού, ενώ η παρέμβαση δεν είχε καμία επίδραση στα επίπεδα της ινσουλίνης. Τα επίπεδα της αντιπονεκτίνης νηστείας δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά σε καμία ομάδα ενώ οριακά στατιστικά σημαντική ήταν η αλληλεπίδραση του χρόνου και του είδους της παρέμβασης, προτείνοντας μια ασθενή συσχέτιση της αντιπονεκτίνης με το σωματικό βάρος στην Ομάδα Μπανάνας. Όσον αφορά την αρτηριακή πίεση, η μόνη στατιστικά σημαντική μεταβολή που παρατηρήθηκε ήταν στην Ομάδα Μπανάνας, όπου η συστολική πίεση μειώθηκε. Τέλος, η κατανάλωση μπανάνας φάνηκε πιο αποτελεσματική από την κατανάλωση χυμού στη μείωση τους αισθήματος της πείνας πριν το γεύμα και στην αύξηση του αισθήματος της πληρότητας μετά το γεύμα, ενώ την μικρότερη επίδραση είχε στα αισθήματα αυτά η κατανάλωση νερού. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με κάποια από τα ευρήματα στη βιβλιογραφία, ενώ αντικρούουν κάποια άλλα. Οι μακροχρόνιες διατροφικές παρεμβάσεις που έχουν διερευνήσει την επίδραση των σνακ στο σωματικό βάρος είναι λίγες σε αριθμό και τα αποτελέσματα τους αντικρουόμενα. Η παρούσα μελέτη προτείνει ότι η ενσωμάτωση στο διαιτολόγιο υδατανθρακούχων σνακ, είτε με τη μορφή φρούτου είτε με την μορφή χυμού, δεν οδηγεί σε πρόσληψη βάρους σε υγιείς γυναίκες με ΔΜΣ: 24-30 kg/m², γεγονός που προκύπτει από την σχετικά ακριβή ενεργειακή αντιστάθμιση που λαμβάνει χώρα μέσω της ενεργειακής πρόσληψης. Στο μέλλον είναι απαραίτητο να διεξαχθούν και άλλες κλινικές δοκιμές με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να διαφωτίσουν περισσότερο τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παχυσαρκία - Υγιειονολογικές απόψεις
Αρτηριακή πίεση
Blood pressure
Obesity - Health aspects
Snack foods
Σνακς

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.