Κατανάλωση πρωινού και συχνότητα γευμάτων σε σχέση με δείκτες παχυσαρκίας σε παιδιά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Κατανάλωση πρωινού και συχνότητα γευμάτων σε σχέση με δείκτες παχυσαρκίας σε παιδιά

Μελαδάκη, Δήμητρα

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη συχνότητα γευμάτων και την κατανάλωση πρωινού και σε δείκτες παχυσαρκίας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Σύγχρονη επιδημιολογική μελέτη σε 2660 παιδιά προεφηβικής ηλικίας (10-12 ετών) από πέντε νομούς της Ελλάδος. Πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρήσεις, μετρήσεις ΒΙΑ, ανακλήσεις 24ώρου και καταγραφή επιπέδου φυσικής δραστηριότητας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα παιδιά που δε κατανάλωναν πρωινό είχαν υψηλότερο βάρος, ΔΜΣ, δερματοπτυχές, περιφέρεια μέσης και λεκάνης, ποσοστό λίπους σώματος καθώς και σπλαχνικού λίπους (p < 0,05 για όλα). Έτσι, στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που δεν κατανάλωναν πρωινό ήταν υπέρβαρα και παχύσαρκα. Χωρίζοντας το δείγμα σε τρεις ομάδες (έως 3 γεύματα/ημέρα, 4-5 φεύματα/ημέρα, 6 γεύματα/ημέρα), οι διαφορές στην ταξινόμηση του βάρους, στην περιφέρεια μέσης, στην % λιπώδη μάζα και στα επίπεδα σπλαχνικού λίπους ήταν σημαντικές, τόσο στο σύνολο του δείγματος, όσο και για κάθε φύλο ξεχωριστά (p < 0,05). Η ενέργεια που λαμβάνουν τα παιδιά αυξάνεται όσο αυξάνονται τα γεύματα, η ποσοστιαία συνεισφορά του λίπους στην ενέργεια είναι μεγαλύτερη στα παιδιά που καταναλώνουν έως 3 γεύματα σε σχέση με αυτά που καταναλώνουν 6, ενώ η τελευταία ομάδα λαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας από πρωτεΐνες (p < 0,05). Για το σύνολο του δείγματος, όσο περισσότερα γεύματα κατανάλωναν τα παιδιά, τόσο υψηλότερες οι ΟΜΥΕΦΔ, ΜΥΕΦΔ, ΥΕΦΔ (p<0,01). Μετά από διόρθωση για την ενεργειακή πρόσληψη και τα επίπεδα ΦΔ, στα αγόρια οι σχέσεις ανάμεσα στην παχυσαρκία και στο σπλαχνικό λίπος και την κατανάλωση πρωινού, οι σχέσεις ανάμεσα στη συχνότητα γευμάτων και την παχυσαρκία και το αυξημένο σπλαχνικό λίπος και στα κορίτσια οι σχέσεις η σχέση ανάμεσα στη συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων και παχυσαρκίας και αυξημένης λιπώδους μάζας παρέμειναν σημαντικές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην προεφηβική ηλικία τα άτομα που δεν παραλείπουν το πρωινό και καταναλώνουν συχνά γεύματα διατηρούν χαμηλότερο σωματικό βάρος και άλλους δείκτες παχυσαρκίας σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που δεν ακολουθούν αυτές τις συνήθειες και οι συσχέτηση αυτή δεν εξηγείται πάντα από παραμέτρους του ενεργειακού ισοζυγίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πρωϊνό - Υγιειονολογικές απόψεις
Breakfasts - Health aspects
Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία στα παιδιά
Children - Nutrition
Obesity in children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)