Θαλάσσιες μεταφορές και ανεφοδιασμός νησιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Θαλάσσιες μεταφορές και ανεφοδιασμός νησιών

Μαραβάς, Ηλίας

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα «Οι θαλάσσιες μεταφορές και ο ανεφοδιασμός νησιών». Αποσκοπεί στην ανάλυση των εμπορευματικών διακινήσεων δια θάλασσας και στο πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στην ανάπτυξη και διατήρηση της παγκόσμιας μεταφοράς. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια, των οποίων η ανάλυση έχει ως εξής: Προκειμένου να διευκρινιστούν όλες οι παράμετροι γύρω από το θέμα, αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο, καθορίζονται οι βασικές έννοιες προς αποφυγή εσφαλμένων αντιλήψεων. Έπειτα, αναφέρονται τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των μεταφορών και κλείνοντας πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη τόσο των εμπορευματοκιβωτίων όσο και των θαλάσσιων μεταφορών, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η χρονική τους ανάπτυξη. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι κύριες λειτουργίες των λιμενικών υποδομών καθώς και η κατασκευή αυτών. Επίσης, γνωστοποιείται ο εξοπλισμός των λιμανιών και γίνεται κατανοητός ο ρόλος τους στις υδάτινες διακινήσεις. Εν συνεχεία, στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται η απαραίτητη προσέγγιση στο θέμα των νησιών. Αρχικά, παρουσιάζονται στον αναγνώστη τα χαρακτηριστικά αυτών και έπειτα ακολουθεί μια εννοιολογική προσέγγιση της «νησιωτικότητας», καθώς και μια αναφορά στους νησιωτικούς δείκτες. Ακόμη, αναφέρονται και αναλύονται θέματα που αφορούν την ανάπτυξη τους και στο τέλος του κεφαλαίου, σκιαγραφείται η υποδομή και η κατάταξη των Ελληνικών νησιών. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τον ανεφοδιασμό των νησιών. Παρουσιάζεται η σημασία των μεταφορών στα νησιά και καταγράφονται τα στάδια της θαλάσσιας μεταφοράς των εμπορευμάτων. Υπολογίζεται και εκτιμάται η αγορά των μεταφορών στα νησιά της Ελλάδας και συμπεραίνεται η αξία των υδάτινων διακινήσεων και φυσικά ο ανεφοδιασμός των Ελληνικών νησιών. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, αναλύονται τα συμπεράσματα από κάθε κεφάλαιο της εργασίας και ταυτόχρονα παρουσιάζονται σχετικές προτάσεις με την οικονομική ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και με τις προοπτικές ανεφοδιασμού αυτών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Islands - Greece
Εφοδιαστική - Ελλάδα
Logistics - Greece
Ναυτιλία - Ελλάδα
Shipping - Greece
Νησιά - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.