Λήψη αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Λήψη αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πούλιας, Γεώργιος

Σε μια περίοδο ραγδαίων κοινωνικο-οικονομικών, γεωπολιτικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται το ζήτημα της διαχείρισης των φυσικών πόρων, η παρούσα εργασία στοχεύει να εντοπίσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της λήψης αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επίδραση που αυτοί ασκούν. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε σε δειγματοληπτική έρευνα που έλαβε χώρα την περίοδο Μάιος-Ιούλιος 2012. Το δείγμα αποτελούνταν από 405 άτομα. Για την στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και εκτιμήθηκαν υποδείγματα παλινδρομήσεων για την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών για διάφορετικά είδη Α.Π.Ε, καθώς και τη στάση, την κοινωνική αποδοχή και την εμπιστοσύνη τους γι αυτές. Το 71,6% θεωρεί τις εφαρμογές των Α.Π.Ε στον οικιακό τομέα ακριβές. Από την εκτίμηση των παλινδρομήσεων και την μελέτη της επίδρασης των στατιστικά σημαντικών μεταβλητών προέκυψε πως οι γυναίκες, τα άτομα νεαρότερης ηλικίας, οι ιδιοκτήτες κατοικιών και τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζουν υψηλότερη προθυμία πληρωμής, θετικότερη στάση και υψηλότερη αποδοχή για τις Α.Π.Ε. Οι σημαντικότεροι οικονομικοί παράγοντες που τις διαμορφώνουν, είναι τα κίνητρα, όπως η τεχνική υποστήριξη και η παρεχόμενη επιδότηση, η επισφάλεια-βεβαιότητα για την απόδοση της επένδυσης, ενώ ως κύριος ανασταλτικός παράγοντας λειτουργεί το υψηλό κόστος. Τέλος, επισημαίνεται και η επίδραση παραγόντων που αφορούν απόψεις και αντιλήψεις όπως είναι η πιθανή ύπαρξη προβλημάτων με τη διαθεσιμότητα των Α.Π.Ε, η αξιοπιστία της πράσινης ενέργειας, ο βαθμός ανησυχίας για την κλιματική αλλαγή και η επιδείνωση της ενεργειακής κατάστασης της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Energy conservation
Energy policy - Economic aspects
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
Renewable energy sources - Greece
Ενέργειακή πολιτική - Οικονομικές απόψεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-10-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)