Μπλόκ Επιταγών και παλαιά βιβλιάρια Τραπέζης Σχολικού Ταμείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜπλόκ Επιταγών και παλαιά βιβλιάρια Τραπέζης Σχολικού Ταμείου
Μπλόκ Επιταγών και παλαιά βιβλιάρια Τραπέζης Σχολικού Ταμείου (EL)

ΧΑΣΟΟ (EL)

7 μπλοκ επιταγών + 2 Βιβλιάρια (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Τραπεζικά βιβλιάρια
Μπλοκ επιταγών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

1974 - 1987


ΧΑΣΟΟ

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.