Μπλόκ Επιταγών και παλαιά βιβλιάρια Τραπέζης Σχολικού Ταμείου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share1974 (EN)
Μπλόκ Επιταγών και παλαιά βιβλιάρια Τραπέζης Σχολικού Ταμείου
Μπλόκ Επιταγών και παλαιά βιβλιάρια Τραπέζης Σχολικού Ταμείου (EL)

ΧΑΣΟΟ (EL)

7 μπλοκ επιταγών + 2 Βιβλιάρια (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Τραπεζικά βιβλιάρια
Μπλοκ επιταγών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

1974 - 1987


ΧΑΣΟΟ

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)