Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ηλεκτρονικού φακέλου ανηλίκων με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της παιδικής παχυσαρκίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ηλεκτρονικού φακέλου ανηλίκων με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της παιδικής παχυσαρκίας

Μπρούμα, Σοφία

Η παχυσαρκία είναι μια από τις συχνότερα εμφανιζόμενες ασθένειες στις ανεπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες, όπου το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Επίσης, σχετίζεται πολλές φορές με τον κίνδυνο θνησιμότητας και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση υπέρτασης, καρδιαγγειακών παθήσεων και σακχαρώδη διαβήτη. Η έξαρση της πασχυσαρκίας οφείλεται κυρίως στη δυτικού τύπου διατροφή καθώς και στη μείωση της φυσικής δραστηριότητας. Η ανάγκη της πρόληψης της παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι επιτακτική και πρέπει να στοχεύει στην αλλαγή των διαιτητικών συνηθειών και στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας μελετάται το πως μπορεί ο σκοπός αυτός να επιτευχθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα των εφαρμογών της πληροφορικής σε θέματα υγείας. Η ανάγκη για εύκολη πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία οδήγησε στη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (ΗΦΑ). Ο ΗΦΑ είναι μια εξελισσόμενη ιδέα με κύριο στόχο τη μακρπρόθεσμη συλλογή πληροφοριών υγείας για τους ασθενείς. Η συμβολή του στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι καθοριστική καθώς επιτυγχάνει τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών αυτών, την αύξηση της αποδοτικότητας των επαγγελματιών αλλά και των χρηστών αυτού του κλάδου. Προκειμένου να εξετασθεί εάν τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του φαινομένου της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας , αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή που απευθύνεται κυρίως σε παιδιάτρους και διαιτολόγους και τους δίνει τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης και παρακολούθησης των ασθενών τους. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει όλα τα στοιχεία κάθε ασθενή που κρίνει απαραίτητα σε μια βάση δεδομένων και έπειτα έχει την επιλογή να τα επεξεργάζεται, να τα παρακολουθεί ή και να τα διαγράψει. Με τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών , η εφαρμογή δημιουργεί διαγράμματα που διευκολύνουν την μελέτη του Δείκτη Μάζας Σώματος του ασθενή αλλά και στατιστικά γραφήματα που παρέχουν μια συνολική εικόνα για τα καταγεγραμένα ποσοστά παχυσαρκιας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Body Mass Index
Ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία
Πληροφορική της υγείας
Παχυσαρκία στα παιδιά
Δείκτης Μάζας Σώματος
Obesity in children
Electronic medical records
Medical informatics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.