Μηχανισμός πρότασης σύνθεσης εφαρμογών (gadgets) στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity με βάση την εμπειρία των χρηστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μηχανισμός πρότασης σύνθεσης εφαρμογών (gadgets) στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity με βάση την εμπειρία των χρηστών

Μακρής, Αντώνιος

Στις μέρες μας, τα κοινωνικά δίκτυα κατακτούν με εκπληκτικά αυξανόμενους ρυθμούς όλο και περισσότερους χρήστες. Οι δυνατότητες που παρέχονται από αυτά είναι πολλές, καθώς πρόκειται για την πιό σύγχρονη αντίληψη και εξέλιξη στο χώρο του διαδικτύου που επιτρέπει, υποστηρίζει και στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες ενός κοινωνικού δικτύου, όχι μόνο ανταλλάσουν πληροφορίες, αλλά είναι σε θέση να καλέσουν επίσης εξωτερικές εφαρμογές με τη μορφή των gadgets. Η λειτουργικότητα που παρέχεται με την μορφή των gadgets είναι συνήθως στοιχειώδης - έτσι, πολλές φορές ο συνδυασμός των διαφορετικών gadgets προκειμένου να παραχθεί η απαιτούμενη πιο σύνθετη λειτουργικότητα, είναι απαραίτητος.Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην κατασκευή ενός μηχανισμού πρότασης σύνθεσης εφαρμογών, στο περιβάλλον του ακαδημαΐκού κοινωνικού δικτύου του Unity με βάση την εμπειρία των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται σύνθετη λειτουργικότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα απαιτούμενα gadgets και τον τρόπο με τον οποίον αυτά πρέπει να συνδυαστούν. Επιπλέον, ο μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα χρήσης πρότερης εμπειρίας χρηστών που είχαν ανάλογες ανάγκες σε λειτουργικότητα. Επίσης, βασική επέκταση αποτελεί η δημιουργία ενός μηχανισμού για καταχώριση νέων gadgets από το διαχειριστή, αφού μέχρι τώρα η καταχώρηση νέων εφαρμογών πραγματοποιείται χειροκίνητα, καθιστώντας τη διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και επιρρεπή σε λάθη.Αρχικά, μελετήθηκαν οι τεχνολογίες και οι προτάσεις που ήδη έχουν διατυπωθεί για τη σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση τέτοιων μηχανισμών. Στη συνέχεια μελετήθηκαν τρόποι εφαρμογής της γνώσης αυτής στην περίπτωση των gadgets σε ένα κοινωνικό δίκτυο και σχεδιάστηκε ο παρόν μηχανισμός πρότασης σύνθετων εφαρμογών. Ακόμη, εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται και ορίζονται τα gadgets μέσα στο κοινωνικό δίκτυο. Αφού καταγράφηκαν οι λειτουργικές απαιτήσεις, σχεδιάστηκε ένας web-based μηχανισμός μέσα στο περιβάλλον του Unity για πρόταση και σύνθεση εφαρμογών, που καθοδηγεί και διευκολύνει το χρήστη. Τέλος, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του μηχανισμού.Όλα τα σενάρια χρήσης για την εφαρμογή του μηχανισμού, υλοποιήθηκαν στο ακαδημαικό κοινωνικό δίκτυο του Unity. Ο μηχανισμός ανταποκρίνεται σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογών του κοινωνικού δικτύου, αλλά αυτές που μελετήθηκαν αφορούν στην Αίτηση Κάρτας Σίτησης, στην Αίτηση Αποφοίτησης και στην Έγκριση Προυπολογισμού, καθώς οι τρείς αυτές εφαρμογές απαιτούν τη σύνθεση ενός αριθμού από gadgets για να ολοκληρωθούν και να παρέχουν την επιθυμητή λειτουργικότητα στο χρήστη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εφαρμογές
Academic Social Network (Unity)
Implements
εργαλεία
etc.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα
Social networks
Κοινωνικά δίκτυα
Computer networks
utensils
Ακαδημαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο (Unity)
κλπ.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.