Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης

Στράτογλου, Βασίλειος

Στην πτυχιακή αυτή μελέτη, με τίτλο “Μοντελοποίηση υψίρυθμων οπτικών συστημάτων μετάδοσης” ασχολούμαστε με τις επικοινωνίες στα ασύρματα δίκτυα ακολουθώντας την εξέλιξή τους στον 20ο και στον 21ο αιώνα και εκτενής ανάλυση στον τομέα των επικοινωνιών με οπτικές ίνες. Αρχικά, εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και μελετάται η λειτουργία τους, και ακολουθούν οι βασικές αρχές των ασύρματων επικοινωνιών και τα χαρακτηριστικά των ασύρματων καναλιών διάδοσης. Η μελέτη στη συνέχεια επεκτείνεται στα δίκτυα των οπτικών ινών και γίνεται αναφορά τόσο στα συστήματα μετάδοσης όσο και στα κανάλια διαλείψεων. Στη συνέχεια, αναλύεται εκτενώς ο πολύ σημαντικός τομέας του θορύβου στα οπτικά συστήματα και περιγράφονται τα είδη θορύβων και οι επιδράσεις τους στα συστήματα αυτά. Το κεφάλαιο 5 επικεντρώνεται στο περιεχόμενο του προγράμματος GNU Octave, το οποίο παρέχει δυνατότητες για αριθμητική λύση των γραμμικών και μη γραμμικών προβλημάτων καθώς και για την πραγματοποίηση άλλων αριθμητικών πειραμάτων. Τέλος, η έρευνα ολοκληρώνεται με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος οπτικών ινών και μελετάται η συμπεριφορά ενός Gaussian παλμού μέσα στο σύστημα αυτό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Optical fibers
Information networks
Οπτικές
Δεδομένα - Συστήματα μετάδοσης
Δίκτυα πληροφόρησης
Ίνες
Προσομοίωση
Simulation methods - Models and modeling
Μέθοδοι της
Data transmission systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.