Μελέτη της επίδρασης του θηλασμού σε δείκτες οστικού μεταβολισμού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Μελέτη της επίδρασης του θηλασμού σε δείκτες οστικού μεταβολισμού

Μιχαλόπουλος, Χαράλαμπος

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα μελετά το αν ο μητρικός θηλασμός είναι καθοριστικός για τον οστικό μεταβολισμό έτσι όπως αντανακλάται από τη δραστηριότητα του συστήματος RANKL-RANK-OPG και τα επίπεδα του παράγοντα DKK1 σε υγιή παιδιά. Υλικά και μέθοδοι: Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτελούνταν απο 87 παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-6 ετών. Με τη συνεργασία των μητέρων συμπληρώθηκε το «Ερωτηματολόγιο Υγείας και Συνηθειών Θηλασμού». Οι μετρήσεις στον ορό του πλάσματος των δεικτών DKK-1, RANK,RANKL, OPG έγιναν με τη μέθοδο Elisa. Αποτελέσματα: Ο παράγοντας RANKL παρουσίασε χαμηλότερες τιμές στα παιδιά στα οποία η καθυστέρησε η εισαγωγή αγελαδινού γάλακτος (>12 μήνες) (0,227 ± 0,254 έναντι 0,607±1,081pmol/L, p=0,008) όπως επίσης και σε παιδιά με διάρκεια θηλασμού μικρότερη των δύο μηνών (0,253 ± 0,227 έναντι 0,596 ± 1,105pmol/L, p=0,020). Αντιστοίχως, οι τιμές του DKK-1 αφού έγινε έλεγχος για τους ίδιους συγχυτικούς παράγοντες καθώς και για την εθνικότητα των γονέων, ήταν χαμηλότερες τιμές στην ομάδα των παιδιών με ιστορικό εισαγωγής αγελαδινού γάλακτος πριν από τους 12 μήνες σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των παιδιων που εισήγαγαν το αγελαδινό γάλα πριν τους 12 μήνες (2797,8 ± 1608 έναντι 3431,8 ± 1868,1pg/ml, p=0,042). Ο παράγοντας OPG παρουσίασε υψηλότερες τιμές σε παιδιά με μητέρες που κάπνιζαν κατά την εγκυμοσύνη σε σχέση με αυτά που οι μητέρες τους δεν κάπνιζαν (4,96 ± 1,4 έναντι 4,34 ± 1,00 pmol/L, p=0,025) Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι σημαντικά διατροφικά γεγονότα κατά την βρεφική ηλικία είναι δυνατόν να επηρεάζει μακροπρόθεσμα τον οστικό μεταβολισμό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οστική ανακατασκευή
Θηλασμός - Υγιειονολογικές απόψεις
Bone remodeling
Breastfeeding - Health aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)