Πως οι έλληνες μαθητές γυμνασίου και λυκείου αντιλαμβάνονται και εισπράττουν εννοιολογικά τον όρο«αυθεντία του δασκάλου»: πως οι μαθητές πιστεύουν πως αυτή επιδρά στην παιδαγωγική σχέση με τον δάσκαλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πως οι έλληνες μαθητές γυμνασίου και λυκείου αντιλαμβάνονται και εισπράττουν εννοιολογικά τον όρο«αυθεντία του δασκάλου»: πως οι μαθητές πιστεύουν πως αυτή επιδρά στην παιδαγωγική σχέση με τον δάσκαλο

Μπαξεβάνου, Ελένη

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετήσει την έννοια της αυθεντίας του δασκάλου όπως αυτή προκύπτει από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και να εξετάσει την σχέση επαγγελματισμού και αυθεντίας, καθώς και τα όρια της αυθεντίας του δασκάλου. Στην συγκεκριμένη έρευνα πήραν μέρος 547 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από σχολεία της Αθήνας και της επαρχίας. Οι μαθητές που συμμετείχαν ρωτήθηκαν για το ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της αυθεντίας του δασκάλου κατά την γνώμη τους και πως επιλέγουν να αντιδράσουν στον δάσκαλος όταν αυτός κατά την γνώμη τους ξεπερνά τα όρια της εξουσίας του στο σχολείο. Οι μαθητές χαρακτήρισαν την αυθεντία σαν ένα σύνολο γνωστικών και διδακτικών δεξιοτήτων, καθώς και ότι η πειθαρχεία στην τάξη πρέπει να προκύπτει όχι από τις ποινές αλλά από τον σεβασμό που κερδίζει ο δάσκαλος από τον μαθητή. Τέλος οι μαθητές συμφώνησαν πως όταν αυτοί αδικούνται από το δάσκαλο αντιδρούν στην αδικία με έντονο τρόπο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανάλυση διαδραστικότητας στην εκπαίδευση
Συνεργασία σπουδαστών και εκπαιδευτικών
Δάσκαλοι - Ελλάδα
Teacher-student relationships
Εκπαιδευτικοί - Ελλάδα
Interaction analysis in education
Teachers - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.